Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ge Världens befolkning

Skapad 2021-03-10 16:07 i Söndrumsskolan Halmstad
Grundskola 9 Geografi
Världens befolkning ökar med ca 2 individer/sek. Det gör att jordens befolkning nästan ökar med 80 miljoner människor/år. Ca 60 % av alla människor bor i Asien. Hur kommer jorden klara att föda alla dess? Finns det andra problem och i så fall vad? Detta och lite till ska vi ta reda på inom detta område inom geografi.

Innehåll

Världens befolkning 

 

Syfte (från Lgr11):  

Förutsättningarna för liv på jorden är unika, föränderliga och sårbara. Det är därför alla människors ansvar att förvalta jorden så att en hållbar utveckling blir möjlig. Samspelet mellan människan och hennes omgivning har gett upphov till många olika livsmiljöer. Geografi ger oss kunskap om dessa miljöer och kan bidra till förståelse av människans levnadsvillkor. 

 

Tid: ca 10 antal lektioner  

 

För att nå E:  

  • Kunna dra enkla slutsatser utifrån olika befolkningspyramider.  

  • Kunna förklara varför människor bor där de bor (befolkningsfördelning) 

  • Kunna resonera om befolkningsutveckling kopplat till levnadsvillkor  

  • Veta skillnaden mellan BNP och HDI 

 

Begrepp:  

Demografi, migration, välfärd, befolkningspyramid, urbanisering, pull/push-faktorer, emigration, immigration, demografiska transitionsmodellen, BNP, HDI 

 

För att nå högre betyg:  

För att nå högre betyg behöver du med dina baskunskaper (krav för E) som grund kunna:  

  • dra slutsatser (tex. Förklara en befolkningspyramid ur flera synvinklar) 

  • argumentera/motivera (tex. Redogöra för pull -pushfaktorer när det gäller befolkningsfördelning.) 

  • jämföra (tex. Jämföra olika befolkningspyramider, levnadsvillkor i olika tider eller på olika platser) 

 

Så här kommer vi att arbeta 

·      Arbeta med boken. (Digitalt eller analogt) 

·      Genomgångar. 

·      Diskussioner. 

·      Olika uppgifter. 

·      Titta på filmer. 

·      Eget arbete. 

 

Bedömning 

Bedömning sker löpande, vilket betyder att du under lektionerna har möjlighet att visa dina kunskaper. Det kan t.ex. vara i gruppdiskussioner, samtal med lärare och uppgifter på lektionerna.  

Du kommer också få göra ett moment vid ämnesområdets slut där du får visa hur du beskriver och förklarar samband, samt hur du använder ord och begrepp på ett ändamålsenligt sätt. Detta kan vara skriftligt, digitalt eller muntligt. 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: