Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsa och skriva, v. 2-15 åk 1

Skapad 2021-03-10 16:02 i Fridas Hage Tjörn
Grundläggande läs- och skrivinlärning
Grundskola 1 Svenska
Vi ska träna att skriva för hand och på dator samt att läsa. Jfr. "God läsutveckling" och "Nya språket lyfter".

Innehåll

Läsa

Du ska kunna

 • läsa högfrekventa ord med automatik
 • läsa enkla meningar med flyt, säkerhet och förståelse 
 • läsa ord med flera konsonanter i följd ex. spruta
 • läsa en text och visa att du förstår vad du läser

Skriva

Du ska kunna

 • skriva ditt eget namn för hand och på dator
 • skriva av versaler och gemener för hand och på dator
 • skriva enstaviga ord för hand och på dator
 • skriva treordsmeningar för hand och på dator

Arbetssätt (analogt och digitalt)

 • träna högfrekventa ord med spel 
 • lässpel för att träna läsförståelse
 • läsa enkla böcker med för eleven vanligt förekommande ord
 • whiteboard med tjock penna
 • blyertspenna (med penngrepp och -tyngd) på papper 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
  Sv   1
 • Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.
  Sv   1
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  Sv   1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: