Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik vt åk 2

Skapad 2021-03-10 16:09 i Prästslättsskolan Karlshamn
En grundläggande planering om vad eleven kommer att gå igenom och jobba med i matematiken under årskurs 2.
Grundskola 2 Matematik
Detta är en översikt av det som eleverna kommer att gå igenom inom matematikämnet under vårterminen årskurs 2. Vi använder oss av Skolverkets bedömningsstöd och diagnosmaterial från läroboken Prima.

Innehåll

Taluppfattning, tals användning och algebra

Talraden; ramsräkna, före och efter

Stegräkning; 5- och 10-hopp

Talföljden, talmönster

Tallinjen, kunna avläsa och sätta in tal

Begrepp; hälften/dubbelt, fler/färre

Storleksordna tal upp till 1000.

Addition och subtraktion 0-100.

Använda miniräknaren.

Avrundning av tal.

Addition och subtraktion med uppställning.

Multiplikation (upprepad addition) och division (tabell 2, 5 och 10), sambandet

 Geometri

Jämföra och beskriva geometriska objekt.

Geometriska mönster

Symmetri

Jämföra, uppskatta och mäta med volym och enheterna liter och dl.

Jämföra, uppskatta och mäta med massa och enheterna kg och g.

Problemlösning

Räknehändelser i addition och subtraktion.

Olika problemlösningsstrategier, rita, bygga och skriva.

Att välja rätt räknesätt när du löser matematiska uppgifter.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3

Matriser

Ma
Skolverkets bedömningsstöd i matematik vt åk 2

Lägre nivå
Mellan nivå
Högre nivå
Talets grannar
Talets grannar inom talområdet 0-50.
Talets grannar inom talområdet 0-200.
Talets grannar inom talområdet 0-2000.
Talföljd - talmönster
Talföljd/mönster 0-20, ramsräkna uppåt och nedåt, samt stegräkning. T ex 1, 3, 5, 7 och 7, 6, 5, 4 osv.
Talföljd/mönster räkning uppåt och nedåt, t ex 1, 4, 7, 10, 13, 16 och 14, 12, 10, 8, 6 osv.
Talföljd/mönster räkning uppåt och nedåt 0-1000. T ex 225, 250, 275 och 102, 99, 96, 93 osv. Samt att kunna förklara hur du har tänkt.
Tallinjen (sätt ut talen rätt på tallinjen)
Talområdet 0-20
Talområdet 0-100
Talområdet 0-1000, samt decimaltal t ex 1/2 och 1,5.
Storleksordna tal
Talområdet 0-50
Talområdet 0-500
Dela upp tal
Dela upp tal inom talområdet 0-20
Beräkna
Beräkna addition och subtraktion inom talområdet 0-20
Beräkna addition och subtraktion inom talområdet 0-20 t ex 5=10-__, __+4=9. Samt enkel multiplikation.
Beräkna addition och subtraktion inom talområdet 0-50 t ex 19- __=7, 18=11+___. Samt multiplikation och division.
Problemlösning
Problemlösning inom talområdet 0-100, addition och subtraktion.
Problemlösning inom talområdet 0-1000. Alla 4 räknesätten.
Visa hur du löser uppgiften
Beräkning av 10-tal med övergångar addition och subtraktion. Visa hur du löser uppgiften och skriv svar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: