Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Re: Hinduism & Buddhism

Skapad 2021-03-10 16:22 i Söndrumsskolan Halmstad
Grundskola 8 – 9 Religionskunskap
I det här området kommer vi att läsa om två av världsreligionerna som har sitt ursprung i dagens Indien, hinduism och buddhism. Tillsammans har de ca 1,5 miljarder anhängare. Vad har de för likheter och skillnader.

Innehåll

Hinduism

 

Syfte:  

Människor har i alla tider och alla samhällen försökt att förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sociala sammanhang som de ingår i. Religioner och andra livsåskådningar är därför centrala inslag i den mänskliga kulturen. I dagens samhälle, som är präglat av mångfaldär kunskaper om religioner och andra livsåskådningar viktiga för att skapa ömsesidig förståelse mellan människor. 

 

Tidca 10 antal lektioner  

 

För att nå E:  

 • Kunna se koppling mellan karma, återfödelse, brahman, moksha. 

 • Kunna redogöra för några heliga saker tex. Ganges, Varansi, kor, högtider 

 • Kunna namnge några gudar tex. BrahmaGaneshaVishnu, Shiva 

 • Kännedom om kastsystemet & Gandhi 

 • Känna till de heliga skrifterna 

 

Begrepp: karma, reinkarnation, atmamokshasamsara, Ganges, Varanasi, kast, sanskrit, yoga, meditation, polyteistisk, monoteistisk, puja. 

 

För att nå högre betyg:  

För att nå högre betyg behöver du med dina baskunskaper som grund kunna:  

 • dra slutsatser (kring kopplingen mellan atman, karman och reinkarnation) 

 • argumentera (kring kastsystemets vara eller inte vara och hur man kan argumentera för och emot det) 

 • jämföra (med andra religioner, förslagsvis buddhism) 

 • byta perspektiv (kunna se att det är både en monoteistisk och polyteistisk religion. Samt kunna se skillnader på hinduism på landsbygd och i stadKvinnans roll.)  

 

Buddhism

Syfte:

Människor har i alla tider och alla samhällen försökt att förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sociala sammanhang som de ingår i. Religioner och andra livs­ åskådningar är därför centrala inslag i den mänskliga kulturen. I dagens samhälle, som är präglat av mångfald, är kunskaper om religioner och andra livsåskådningar viktiga för att skapa ömsesidig förståelse mellan människor.

Tidca 10 antal lektioner

För att nå E: 

-       Kunna se koppling mellan karma, de fyra ädla sanningarna, och den åttafaldiga för att nå nirvana

-       Kunna redogöra för religionens uppkomst

-       Kunna förklara kort om de olika inriktningarna

-       Kännedom om var buddhismen finns i världen

-       Känna till de heliga skrifterna

Begreppasket, buddha, Dalai Lama, De fyra ädla sanningarna, den åttafaldiga vägen, karma, mahayana, nirvana, puja, samsara, stupa, Theravada, tripitaka, vesak.

För att nå högre betyg: 

För att nå högre betyg behöver du med dina baskunskaper som grund kunna: 

 • dra slutsatser (t ex kunna förklara munkar och nunnors betydelse för samhället)
 • argumentera (t ex kunna argumentera om Buddha är en gud eller inte)
 • jämföra (Kunna jämföra de två största inriktningarna inom buddhismen)
 • byta perspektiv (att kunna förklara buddhismen utifrån en munk/nunnas synsätt) 

 

Så här kommer vi att arbeta

·      Arbeta med boken. (Digitalt eller analogt)

·      Genomgångar.

·      Diskussioner.

·      Olika uppgifter.

·      Titta på filmer.

·      Eget arbete.

 

Bedömning

Bedömning sker löpande, vilket betyder att du under lektionerna har möjlighet att visa dina kunskaper. Det kan t.ex. vara i gruppdiskussioner, samtal med lärare och uppgifter på lektionerna.

 

Du kommer också få göra ett moment vid ämnesområdets slut där du får visa hur du beskriver och förklarar samband, samt hur du använder ord och begrepp på ett ändamålsenligt sätt. Detta kan vara skriftligt, digitalt eller muntligt.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: