Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vi fortsätter med ämnet bygg och konstruktion.

Skapad 2021-03-10 19:14 i Dalhems förskola Helsingborg
Förskola
Utforskande, nyfikenhet och lust att leka och lära ska vara grunden för utbildningen, kunskap samt livslångt lärande.

Innehåll

Bygg och konstruktion hos oss på Vattnet handlar om så mycket mer än bara materialet. Det handlar om att samspela, kommunicera och utforska och experimentera inom området bygg och konstruktion. Att barnen både utmanar sig själva, och tillsammans med andra. Vårt förhållningssätt bygger på att vi pedagoger är nyfikna, samtalar med barnen, ställer utmanande frågor och erbjuder material utifrån barnens intressen. Och att undervisningen sker löpande under en längre tid då upprepning är viktigt för alla barns lärande.

Då barnen visat stort intresse för bygg och konstruktion så kommer vi fortsätta utmana barnen inom detta ämne med hjälp av estetiska uttrycksmedel samt digitala verktyg. Inom det estetiska ämnet finns också sång, rörelse, skapande som kombineras med bygg och konstruktion. Exempel på hur barnen utmanas inom det digitala kan vara att barnen själva dokumenterar vad de gjort, att vi kan projicera byggnader mm mot en vägg samt lyssna och se på olika sånger och rörelser.

Under förra perioden hade vi särskilt fokus på begreppen; högt, lågt, långt och kort, som vi förstärkte med hjälp av TAKK. Vi vill att barnen skall få en ökad förståelse för dessa begrepp.

Under kommande period kommer vi att lägga till två nya begrepp, upp och ner.

Önskvärt är om ni vårdnadshavare förstärker dessa begrepp lite extra på ert hemspråk, genom detta samarbete ger vi barnen ytterligare ett sätt att befästa begreppen.

 

Under denna perioden kommer vi också att utforska vårt närområde och bla se om barnen kan hitta något okodat material som vi kan ta med oss hem till förskolan. För att sedan använda detta när vi arbetar med ämnet bygg och konstruktion.

 

Okodat material kan bla vara, pinnar, kottar, stenar och blad. 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: