Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

PowerPoint/Google presentation English-speaking country

Skapad 2021-03-11 09:30 i Tullbroskolan Falkenberg
Power point English-speaking country
Grundskola 7 – 9 Engelska
Find your favourite country where English is spoken as a first or second language! Give us new exciting facts and tell us why you have chosen this country!

Innehåll

You have read about South Africa, India, New Zealand and Australia. Now it is your turn to write about another country in the same way. You should write between 150 and 250 words.

 

 Don’t forget to include:

 • its size and population

 • traditions

 • wildlife

 • food

 • landscape

 • a good reason why people should visit this country

 • a comparison between “your” country and South Africa/India/New Zealand/Australia (When you compare, try to find similarities and differences. 

Also try to draw conclusions.
• What similarities can you find?
• What differences can you find?
• Can you see a reason why there are these differences/similarities?)

 

 

Your views:

Why have you chosen this country? Would you like to go there? If so, why? If not, why? What would you do if you went there?

 

Please answer these questions in your presentation! Good Luck!

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  En  E 9
 • I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
  En  E 9
 • Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  En  C 9
 • I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  En  C 9
 • Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  En  A 9
 • I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
  En  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: