Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hinduism & Buddhism

Skapad 2021-03-11 09:31 i Torpskolan Lerum
Arbete där vi studerar Hinduism & Buddhism Vi ska studera och jämföra de viktigaste tankegångarna inom religionerna. Undervisningen kommer även belysa religionerna ur rubrikerna historiens huvudrag, urkunder, centrala tankar, varierade tolkningar och religion och samhälle.
Grundskola 8 Religionskunskap
Vi kommer under de närmaste veckorna att jobba med världsreligionerna hinduism och buddhism. Buddha och Krishna, viktiga gestalter inom varsin religion. Tänk dig att dessa sitter på en parkbänk och samtalar om tro, livet, döden och allt däremellan. Tror du att de skulle vara nöjda med hur världen ser ut?

Innehåll

Så här kommer vi att arbeta: 

Vecka 11-12 Hinduism

1. Film 

2. Tabell

3. Gemensam genomgång

 

Vecka 13-15 Buddhism

1. Film

2. Tabell

3. Gemensam genomgång

 

Vecka 16. Likheter och skillnader

1. Venndiagram - likheter och skillnader

2. Repetition

 

Vecka 17. Bedömningsuppgift 

Måndag: Skriva ut tabeller 

Tisdag: Skrivning: Buddha och Krishna, var och en viktiga gestalter inom varsin religion. Tänk dig att dessa sitter på en parkbänk och samtalar om tro, livet, döden och allt däremellan. Tror du att de skulle vara nöjda med hur världen ser ut?

Rubriken på din skrivning ska vara: Blev det som vi hade tänkt? Förr, nu och sen då? Du kommer att få ha med dig din tabell och ditt Venndiagram som stöd. 

Fredag: Kamratbedömning och bearbetning av text

 

Mål

Du ska kunna:

  • använda fakta för att göra jämförelser mellan religionerna genom att hitta likheter och skillnader t. ex centrala tankar, människosyn och andra religiösa uttryck (riter, seder och bruk inom religionerna), urkunder osv..
  • dra egna slutsatser om hur du tror en troende och anhängare tänker i olika frågor.
  • förstå hur religioner påverkas av eller har påverkat händelser och olika förhållanden i samhället för  människorna - religion och samhälle

Bedömning

Vad som bedöms:

Under vecka 17 kommer du att få arbeta med en riktad skrivuppgift. Den kommer, till skillnad från tidigare skrivningar, sträcka sig över två lektioner. Rubriken på din skrivning ska vara: Blev det som vi hade tänkt? Förr, nu och sen då? Du kommer att få ha med dig din tabell och ditt Venndiagram som stöd. 

  • Dina kunskaper om Hinduism & Buddhism och hur du visar detta genom att beskriva centrala, tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck.
  • Din förmåga att kunna föra ett resonemang om likheter och skillnader mellan världsreligionerna, göra en jämförelse.
  • Din förmåga att se samband  hur religioner kan påverkas av och påverka samhällen och dess människor. 

Uppgifter

  • Skrivning hinduism och buddhism

Matriser

Re
RELIGIONSKUNSKAP

E
C
A
Eleven har grundläggande kunskaper om Hinduism & Buddhism och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Eleven har goda kunskaper om Hinduism & Buddhism och visar det genom att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Eleven har mycket goda kunskaper om Hinduism & Buddhism och visar det genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Dessutom för eleven enkla resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Dessutom för eleven utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Dessutom för eleven välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: