Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturvetenskap och teknik

Skapad 2021-03-11 10:05 i Asterns förskola Östersund
Förskola
Under mars-april 2021 så arbetar vi med fokusområdet Naturvetenskap och teknik

Innehåll

Syfte:  Vi utgår från barnens intresse att bygga och konstruera och vill utveckla barnens förmåga och intresse för att utforska teknik, bygga och konstruera med olika material, förmåga att utforska och samtala om naturvetenskap. 

Vad: Utmana barnen att följa och göra egna ritningar, att konstruera och bygga olika konstruktioner, t ex flygplan, bilar etc

Genomförande: under mars-april 2021 så arbetar vi med alla barn på olika sätt beroende på ålder och intresse med naturvetenskap och teknik

Dokumentation: Vi fotograferar och för anteckningar, skriver i barnens lärloggar

Utvärdering/reflektion: Utvärderar efter varje lärtillfälle, vad säger barnen, reflekterar tillsammans med barnen, 

Analys: Hur vi ska arbeta vidare utifrån det som händer i barngruppen, vilka utmaningar som barnen behöver.

Kopplingar till läroplanen

 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning,
  Lpfö 18
 • respektera varje barns rätt att uttrycka sina åsikter med olika uttrycksformer samt säkerställa att barnens uppfattningar och åsikter tas tillvara och kommer till uttryck i utbildningen,
  Lpfö 18
 • säkerställa att alla barn får lika stort inflytande över och utrymme i utbildningen oavsett könstillhörighet, och
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: