Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kolonisera en annan planet!

Skapad 2021-03-11 10:24 i Domnarvets skola Borlänge
Grundskola 7 Teknik
Projektet är ett arbete i teknik som går ut på att ni ska kolonisera en annan planet. För att lösa denna uppgift kommer ni behöva söka svar på frågor inom olika ämnesområden inom teknik och NO. Alltså tänk er att ni ska flytta från jorden och att allt ska fungera. Tänk också på vilka möjligheter som planeten (Mars) har att erbjuda som ex atmosfär, temperatur, vatten, dygnstid osv. men även vilka resurser som kan finnas, t.ex. vatten, mineraler.

Innehåll

Kolonisera en annan planet i rymden

 

Projektet är ett arbete i teknik som går ut på att ni ska kolonisera en annan planet. För att lösa denna uppgift kommer ni behöva söka svar på frågor inom olika ämnesområden inom teknik och NO. Alltså tänk er att ni ska flytta från jorden och att allt ska fungera. Tänk också på vilka möjligheter som planeten (Mars) har att erbjuda som ex atmosfär, temperatur, vatten, dygnstid osv. men även vilka resurser som kan finnas, t.ex. vatten, mineraler.


Ni måste då lösa dessa problem:
- Boende
- Syreförsörjning,

- Vattenförsörjning
- Matförsörjningen
- Sociala behov


(svara på frågor i ett separat dokument, tillsammans i grupp)


1. Vilka byggnader är viktiga i en nystartad Mars-koloni? Varför är de viktiga?


2. Vilken kompetens vill du ha i ditt ”crew” och varför?
(Mark i filmen är t.ex. botaniker)


3. Vilka fler resurser behöver du ha med från våran planet?
(
Jorden). T.ex. utrustning/verktyg, mat, material, mm.

 

4. Vad mer vill du ha med i din koloni? Motivera varför!


5. Beskriv konkret (tydligt) eran koloni;
- Hur fungerar den?
- Vad är syftet med den?
- Vilka utvecklingsmöjligheter finns?


6. Hur skulle en typisk vardag för en astronaut på eran koloni kunna se ut?


Arbetssätt

Grupparbete, 2-4 personer per grupp. Ni kommer svara på frågor tillsammans och göra en modell av eran koloni. Modellen görs antingen i form av en plansch, i form av en digital modell eller som en enkel modell i papper och plast. Information och svar på frågorna söker ni på internet. I vissa fall kanske det går att komma fram till bra slutsatser genom att diskutera frågor i gruppen, ni sitter ju på en hel del fakta och teorier från ”The Martian” filmen.

 

Redovisningen av arbetet ska innehålla

Svar på tillhörande frågor, går bra att genomföra tillsammans i grupp eller att göra själv.
Vi kommer att redovisa arbetet gemensamt i klass gruppvis under lektionen vecka 13.

Bedömning

De kunskapskrav/förmågor som bedöms i detta arbete är;
- Tekniska lösningar, samverkan och begrepp
- Material och deras användning
- Skapa digitala eller fysiska modeller
- Redovisning (dokumentation, presentation)
- Drivkrafter bakom teknikutvecklingen
- Konsekvenser av teknikutvecklingen


Arbetet ska vara klart och redovisas v. 13 

Svara på frågorna nedan när du är klar med de andra frågorna och kolonin. Gör gärna frågorna enskilt, men det går även bra att göra dessa gemensamt i grupp.


7. Varför koloniserar vi människor nya världar och varför vill vi börja kolonisera Mars?
Resonera gärna i flera steg. (drivkrafter bakom teknikutvecklingen)


8. Vad har kolonisering tidigare resulterat i? Hur har det påverkat individ, samhälle och miljö?
(konsekvenser av teknikutvecklingen)

 

9. Hur tror du en koloni på Mars kommer påverka mänskligheten?
Tänk både ur ett kortsiktigt perspektiv och ur ett långsiktigt.
(konsekvenser av teknikutvecklingen

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: