Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema:Färger

Skapad 2021-03-11 11:10 i Konvaljens förskola Säter
Temaarbeta om färger för pedagogisk omsorg
Förskola
Tema för att utveckla bla. språk, matematik, inflytande, delaktighet och samarbete.

Innehåll

 

Syfte:

 

Färg är ett tema som hela gruppen kan arbeta med på olika vis, utifrån sin egen nivå, då vi ständigt omger oss av färg, bild, tecken osv. Vi kommer att arbeta med färgerna gul, grön, röd och blå.

 

 

Syfte:

 

Färg är ett tema som hela gruppen kan arbeta med på olika vis, utifrån sin egen nivå, då vi ständigt omger oss av färg, bild

Vi kommer att arbeta med färgerna röd, gul. grön och blå.

 

 

Mål:

 

 

- Vi vill att alla barn ska få uppleva vad färgerna heter och hur färgen ser ut

- Vi vill att alla barn ska få lära sig tecknet för färgerna

- Vi vill att alla barn ska få uttrycka sig med färg, bland annat genom skapande, sång och musik.

- Vi vill att alla barn ska få uppleva naturens olika färger.

- Vi vill stärka tryggheten i gruppen och skapa samhörighet

 

Hur?

- Alla får ta med en sak hemifrån i den färg vi arbetar med och visa/berätta om på samlingen 

-Vi sorterar och samtalar om tex. vilka grönsaker/frukter som finns i den färgen

-Vi avslutar varje färg med att gör en utställning.

-Vi målar med pensel vid staffli.

-Vi lägger till klipp-träning genom att vi gör ett gemensamt collage av varje färg där barnen fått klippa ur från tidningar.

-Vi letar ute i naturen efter färgerna och samtalar om vilka blommor/växter som har de färgerna.

-Vi dokumenterar i Unikum, både enskilt och för hela gruppen.

Kopplingar till läroplanen

 • visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,
  Lpfö 18
 • utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,
  Lpfö 18
 • respektera varje barns rätt att uttrycka sina åsikter med olika uttrycksformer samt säkerställa att barnens uppfattningar och åsikter tas tillvara och kommer till uttryck i utbildningen,
  Lpfö 18
 • kontinuerligt och systematiskt följa, dokumentera och analysera varje barns utveckling och lärande för att göra det möjligt att följa barns förändrade kunnande samt utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål
  Lpfö 18
 • vara tydliga i fråga om mål och innehåll i utbildningen för att skapa förutsättningar för barns och vårdnadshavares möjligheter till inflytande,
  Lpfö 18
 • svenskt teckenspråk, om barnet har hörselnedsättning, är dövt eller av andra skäl har behov av teckenspråk,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: