Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumenterande text och muntlig framställning

Skapad 2021-03-11 11:23 i Askeby skola Linköping
Grundskola 6 Svenska
Hur får du andra att tycka som du? Vad är en åsikt? Hur skiljer den sig från argument? Du kommer att lära dig vad det innebär att kunna uttrycka sin åsikt och att argumentera för eller emot något.

Innehåll

Innehåll:

Argumenterande texter är avsedda att påverka oss och vi hittar dem oftast i form insändare, debattinlägg, förslag eller motioner. Du ska få lära dig genom cirkelmodellens arbetssätt hur en argumenterande text är uppbyggd och vad den syftar till. Du ska också få lära dig om de typiska språkliga drag som är vanliga för texttypen. Arbetet avslutas med att du väljer ett ämne som du vill skriva om. Denna text ska vara grunden för din muntliga framställning där du kommer att få träna på att skapa en presentation med inledning, innehåll och avslut. Den muntliga presentationen ska stödjas av ett digitalt redskap som du själv väljer.

Arbetssätt: 

 • Vi arbetar gemensamt med modelltexter och lär oss att känna igen en argumenterande text. Vi lär oss hur texten är uppbyggd och vad den ska innehålla.
 • Vi analyserar de språkliga dragen som används i en argumenterande text. 
 • Vi skapar checklistor tillsammans.
 • Vi planerar och skriver en argumenterande text tillsammans.
 • Vi planerar och skriver en argumenterande text enskilt.

Begrepp:

 • argument
 • känsloargument
 • motargument
 • sakargument/faktaargument
 • värdeargument
 • tes
 • ethos
 • pathos
 • logos
 • stilfigurer - anafor, anspelning, epifor, liknelse, metafor, motsats, retorisk fråga, tretalet, synonymi, allitieration
 • ingress

Bedömning: 

Din text kommer att bedömas enligt följande:

 • textens struktur och uppbyggnad.
 • språkliga drag 
 • stavning och meningsbyggnad

Din muntliga framställning kommer att bedömas enligt följande:

 • framställningens struktur och uppbyggnad (tydlig inledning/avslutning och en tydlig uppbyggnad av innehållet)
 • språkets anpassning till mottagaren (vad du säger OCH hur du gör din framställning)
 • språket - om du väljer ord som passar till innehållet och som du själv förstår, att du förklarar ord som kan vara nya/svåra för mottagaren
 • innehållets anpassning till textens syfte

Återkoppling:

Du kommer att få kontinuerlig återkoppling under temats gång så att du vet att du förstår hur en argumenterande text ska struktureras och hur språket ska vara.

Du kommer att få skriftlig återkoppling på texten du skriver.

Du kommer att få kamrat- och lärarbedömning på din muntliga framställning.

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  E 6

Matriser

Sv
Argumenterande text

Ännu ej uppnått E
E
C
A
Innehåll
Enkla argument som stödjer åsikten.
Utvecklade argument som stödjer åsikten.
Väl utvecklade argument som stödjer åsikten.
Struktur
Texten har rubrik, inledning, argument och avslutning.
Texten har rubrik, inledning, argument och avslutning. Texten är uppbyggd med hjälp av enkla sambandsord t ex. och , men, så att.
Texten har rubrik, inledning, argument och avslutning. Texten innehåller även motargument. Texten är uppbyggd med hjälp av flera sambandsord t ex. och , men, så att.
Språk
Språk - övertygar läsaren.
Ordvalet uppvisar viss variation . Meningsbyggnaden används med viss säkerhet.
Ordvalet är förhållandevis varierat och passar uppgiften. Meningsbyggnaden är relativt väl fungerande och varierad.
Ordvalet är varierat och passar uppgiften. Meningsbyggnaden är fungerande och varierad.
Skrivregler
Stor/liten bokstav och punkt används med viss säkerhet.
Stor/liten bokstav och punkt samt andra skiljetecken används med relativt god säkerhet.
Stor/liten bokstav och punkt samt andra skiljetecken används med god säkerhet.

Sv
Muntlig framställning

Ännu ej uppnått E
E
C
A
Muntlig redogörelse
Förbereda (planera) Genomföra Struktur: INLEDNING INNEHÅLL AVSLUTNING Anpassa innehåll, språk och tal efter den som lyssnar Anpassa innehåll och språk efter vad du pratar om
Eleven kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
Eleven kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och relativt god anpassning till syfte och mottagare.
Eleven kan förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte och mottagare.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: