👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Räddningstjänsten - Fritids

Skapad 2021-03-11 11:37 i Hamburgsundskolan Tanum
Grundskola F – 5
Vilka är räddningstjänstens olika yrken? Vi pratar om vad brandkår, polis och ambulans gör. Det blir lekar, studiebesök, filmer och frågor.

Innehåll

Nuläge

I dessa corona-tider har vissa yrken uppmärksammats lite extra och när man pratar med barnen om vad de vill arbeta med när det blir stora är det vissa jobb som sticker ut. Många av eleverna har visat stort intresse för olika yrken inom räddningstjänsten. Vi vill utvidga deras kunskaper mer inom detta område genom att erbjuda information om just räddningstjänsten.

Långsiktiga mål utifrån syfte/målen?

 • Skolan ska sträva efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att lära. 
 • Undervisningen syftar till att främja elevernas fantasi och förmåga att lära tillsammans med andra genom lek, rörelse och skapande genom estetiska uttrycksformer samt med utforskande och praktiska arbetssätt. 
 • I undervisningen ska eleverna uppmuntras och utmanas att pröva egna och andras idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling. Därigenom ska eleverna ges möjlighet att utveckla kreativitet, nyfikenhet och tilltro till sin egen förmåga. 

Mål/Syfte

Undervisningen ska bidra till att utveckla elevernas intresse för och kunskaper om natur, teknik och samhälle genom att ge dem möjligheter att utforska, ställa frågor kring och samtala om företeelser och samband i omvärlden.  Utgångspunkten är elevernas behov, intressen och erfarenheter, men också att eleverna kontinuerligt utmanas ytterligare genom att de inspireras till nya upptäckter.

 

Centralt innehåll

- Språk och kommunikation Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.

Språk och kommunikation Digitala verktyg och medier för kommunikation.

Natur och samhälle Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom samtal, studiebesök och digitala medier. Hur företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder.

Natur och samhälle Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.

Natur och samhälle Orientera sig i närmiljön och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.

Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.

 

Hur ska vi arbeta?

Eleverna får se filmer om de olika verksamheterna inom räddningstjänsten. Barnen har även kunnat testa sina kunskaper om de olika yrkena i det digitala frågespelet Kahoot. Det kommer göras studiebesök, via Google Meet, på bland annat brandstationen. Eleverna kommer förhoppningsvis även få titta på kustbevakningens båtar och kanske träffa polisen. Här har barnen möjlighet att ställa frågor till personer med erfarenhet och kunskap.

Pedagogerna uppmuntrar även elever till pyssel och rollekar inom temat. Det finns bland annat leklådor för att ge inspiration.

 

Temat pågår fram till april.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, samt
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Gr lgr11  -
 • Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom samtal, studiebesök och digitala medier. Hur företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder.
  Gr lgr11  -
 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
  Gr lgr11  -
 • Orientera sig i närmiljön och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
  Gr lgr11  -
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  Gr lgr11  -