👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att påverka med ord åk 8

Skapad 2021-03-11 13:14 i Tunabergsskolan Uppsala
Att skriva en debattartikel
Grundskola 8 Svenska
Ett bra sätt att nå ut med sitt budskap och samtidigt försöka övertyga andra om att man har rätt i en fråga är att skriva en debattartikel. Det ska du få göra nu. Du ska också få hålla ett argumenterande tal utifrån din debattartikel.

Innehåll

Kunskapskrav

Skriva olika texter

Muntlig redogörelse

Konkretisering av kunskapskraven

Du ska kunna skriva en debattartikel, med god språklig variation och tydlig struktur.

Göra om din debattartikel till ett argumenterande tal och hålla det.

Undervisning

Genomgång av vad som kännetecknar en debattartikel.

Läsning och diskussioner av debattartiklar med tillhörande uppgifter - innehållet, strukturen, språket, ordkunskap, ordval, olika ords värdeladdning.

Öva på att anpassa språket/ordvalet efter mottagaren.

Ordlista på sambandsord som passar bra i en debattartikel+ öva på att använda sådana ord i en text.

Skriva svar på minst ett debattinlägg, i par.

Fylla i en mall för din planering av debattartikeln.

Skriva en egen debattartikel.

Gå igenom vad man ska tänka på när man gör om text till tal.

Tillsammans komma fram till vad som utmärker en god talare och en god lyssnare.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  Sv  C 9
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  Sv  A 9

Matriser

Sv
Att påverka med ord åk 8

E
C
A
Skriva olika texter
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Muntliga redogörelser
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.