Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bofinken v 11-12 planeringsmall för undervisning

Skapad 2021-03-11 13:42 i Hattstugans förskola Svedala
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
Mall för planering

Innehåll

Hattstugan- Rödluvans  planeringsmall för undervisning

Språksamling - Före Bornholm

 • Vad ska läras ut? Språk och kommunikation 

 • Varför? Utveckla barnens ordförråd och kommunikation - samspel mellan barnen 

 • Hur ska undervisningen genomföras? Undervisningen genomförs med hela gruppen, vid våra samlingar. Bornholmsamling 3 genomförs under vecka 11-12. Vid tillfälle när det går att dela barngruppen görs det för att stärka varje barn. 

 

 • (Didaktik, metod, vilka teorier lutar ni er emot?) - Det kompetenta barnet utgår vi ifrån i våra samlingar. Barnen ska ges utrymme att tillsammans med oss pedagoger genomföra samlingen. Vi är delaktiga och formar tillsammans undervisningen. 
 •  
 • Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras?Reflektion genomförs genom bilder på vår interaktiva tavla. Vi går igenom veckans bilder och fångar upp det barnen pratar om och vad som fångar deras intresse. 

 • För vem/vilka ska undervisningen genomföras? - Både för hela gruppen samt i delar av gruppen.

 

 • Av vem? (Vem ansvarar för genomförande, dokumentation med mera) - Sofie

 • Vad är målet med undervisningen? (mål/delmål som är mätbara) - Målet är att utveckla och utmana barnens språk samt sträka gruppens kommunikation 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: