Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO åk 7 Växter och djur avskalad planering(Biologi) Vt 21

Skapad 2021-03-11 14:12 i Ekens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola F – 9 Biologi
Vi kommer att fördjupa oss i vad växter och djur är, vilka olika växter och djur som finns, hur de har utvecklats och ser ut. Vi kommer att labba och dissekera. Kapitel (1), 2 och 3 i biologiboken. Perioden avslutas med ett prov. Troligen sker undervisningen på distans och då sker dissektionen när eleverna är tillbaka i skolan. Planeringen kan komma att justeras under veckan.

Innehåll

Syfte:
 • Använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning.
 • Genomföra systematiska undersökningar i biologi.
 • Använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
Mål:
 • Naturvetenskapliga teorier om livets uppkomst. Livets utveckling och mångfald utifrån evolutionsteorin.

 • Hur organismer identifieras, sorteras och grupperas utifrån släktskap och utveckling.

 • De biologiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.

 • Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.

 • Sambandet mellan biologiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.

 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

 • Aktuella forskningsområden inom biologi, till exempel bioteknik.

 

Kunskaper:

 • Planera, genomföra, dokumentera och analysera laborationer
 • Vad är typiskt för olika organismer
 • Livets uppkomst utifrån naturvetenskapliga teorier och modeller
 • Hur organismer identifieras, sorteras och grupperas
 • Solenergi, kemisk energi, fotosyntes och cellandning
 • Olika sätt för växter och djur att föröka sig och hur det går till.
 • Massutdöendens för- och nackdelar
 • Utveckling från enklare till mer komplicerade former
Ev kan laborationer flyttas fram om undervisningen sker på distans.
Perioden omfattar kapitel (1), 2 och 3

Repetition av de delar av kap 1 och 2 som vi gick igenom förra biologiperioden.

Växter - sporväxter och fröväxter: Biologiboken sid 44, 45, 55, 57, 59 - 65

Förminskad kurs: Sid 59, 61, 62, 89, 90, 112, 113, 128, 129, 134, 135

 

Måndag:

Vi börja med att titta på vad vi gjorde i höstas, då vi gick igenom alla levande organismer och hur de är besläktade med varandra - systematiken. Sedan diskuterar vi: Vad är en växt? Ett djur? Vi ser kort på fotosyntesen och förbränning (cellandning). Sid 44 och 48.

Vi jämför en bild av en växtcell och en djurcell - studerar likheter och skillnader. Sedan nämner vi Linnés arbete med systematik. Vi ser också vad som menas med en art. Sid 14 - 17

Vi går igenom olika typer av växter, sporväxter och fröväxter. Vi studerar på växternas utveckling på land: mossor, ormbunkar, fröväxter. Biologiboken sid 44, 45, 55, 57, 59 - 65.

Vi funderar på vilken nytta vi har av växter och hur de påverkar oss.

(Sedan testar vi vad som krävs för att ett frö skall gro och laborerar.) 

 

Frågor & begrepp sid 47: 1-7, sid 51: 1-7, 9, sid 58: 1-8, sid 69: 1-5.

 

Läxa: Gör frågorna på sid 58: 1-8 och frågorna på sid 69: 1-5

 Läxa: Ta en skogspromenad på minst 20 min. Se vilka växter som har höga stammar eller låga. Se om du känner igen några fröväxter eller sporväxter. Ta en snygg bild av en växt med mobilen. Tag dig tid ett tag och filosofera lite ute i skogen om du har lust!)

 

Tisdag:

Vi börjar med att kolla vad vi gjorde igår och hur läxan gick.

Laboration: Vi kollar klyvöppningar och pollenkorn i mikroskop.

Vi kollar in vilka djur som finns   Biologiboken sid 89.

Vi ägnar lite tid åt att studera några lite mer primitiva djurstammar: boken på sid 96 - 105.

 Vi diskuterar hur djuren är anpassade till ett liv i vatten/på land, t ex diskuterar vi för- och nackdelar med inre eller yttre befruktning.

Frågor & begrepp sid 93: 1-6, sid 102: 3-8, sid 105: 1-8.

Läxa: Kolla dessa minifilmer på Youtube: 

https://www.youtube.com/watch?v=KUBwYR4xjVg

https://www.youtube.com/watch?v=6tgVJSsK7Lk

https://www.youtube.com/watch?v=LwJYK4tR3Bg

 

 

Onsdag:

Vi kollar in leddjuren - Insekter, kräftdjur, mångfotingar och spindeldjur.

Vi studerar hur insekter ser ut, skillnader mellan insekter och spindeldjur (kroppsdelar, ögon, andning, antal ben, vingar/spinnkörtlar). 

Biologiboken sid 106, 109, 112, 113.

Ryggradsdjuren. Vi studerar de fem olika typerna av ryggradsdjur, Fiskar, groddjur, kräldjur, fåglar och däggdjur. 

Vi studerar hur djuren har utvecklats när de gick upp på land och hur massdödar har drivit på utvecklingen. Vi studerar likheter och skillnader, hur de är uppbyggda, hur de förökar sig, andas, håller sig varma, osv. Vi funderar på de olika djurens strategier för överlevnad. 

Biologiboken sid 90 - 93.

Frågor och begrepp: sid 117: 1-9. Finalen kap 2 sid 83; 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 16.

 

Biologiboken sid 118, 122, 124, 127 - 129, 134 - 137.

Frågor & begrepp sid 126: 1-8, sid 133: 1-8, sid 139: 1-8, sid 117: 1-6. Finalen kap 3 sid 151; 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 13, 14.

Läxa: kolla filmerna:

https://www.youtube.com/watch?v=MFaf59Rdrhg

https://www.youtube.com/watch?v=msCyDXPnJYI

 

Torsdag:

Vi tittar på fåglarnas specialisering för att klara konkurrens (näbbar och fötter, fjädrar och viktbesparing). 

Vi studerar också vad som är speciellt med däggdjuren. Laboration: Vi börjar med att dissekera fiskar.

(Vi går igenom det sista vi inte hunnit med under veckan. Vi repeterar vad vi har lärt oss, t ex genom att arbeta med instuderingsfrågor och självstudier.)

 

 Vi går också genom människans utveckling (Biologiboken sid 118,142-148). (Kommer inte på provet)

Fredag:

Vi kollar hur det har gått, ser om det är något vi behöver ta om eller fördjupa oss mer i. Sedan blir det tid att arbeta med frågor i boken och instuderingsfrågor.

Förhoppningsvis har vi tid att se en härlig naturfilm också;

https://www.svtplay.se/video/29564516/varldens-natur-tropiska-paradisoar/varldens-natur-tropiska-oar-sasong-1-madagaskar?start=auto

 

Prov och utvärdering på em. Vid ev distansundervisning blir det en uppsatsinlämning istället.

 

Filmlänkar:

Film om härliga naturmiljöer: https://www.svtplay.se/video/29564516/varldens-natur-tropiska-paradisoar/varldens-natur-tropiska-oar-sasong-1-madagaskar?start=auto

Film om : https://www.youtube.com/watch?v=msCyDXPnJYI

Film om : https://www.youtube.com/watch?v=MFaf59Rdrhg

Film om : https://www.youtube.com/watch?v=LwJYK4tR3Bg

Film om : https://www.youtube.com/watch?v=6tgVJSsK7Lk

Film om: https://www.youtube.com/watch?v=KUBwYR4xjVg

Uppgifter

 • Vad får ärtor till att gro?

Matriser

Bi
Biologi

E
C
A
Beskriva och Förklara
Eleven använder biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang.
Grundläggande kunskaper
Goda kunskaper
Mycket goda kunskaper
Beskriva och Förklara
Eleven visar biologiska samband som gäller VÄXTER genom resonemang.
Enkla resonemang, beskriver
Utvecklade resonemang förklarar
Välunderbyggda resonemang, förklarar och generaliserar
Beskriva och Förklara
Eleven visar biologiska samband som gäller DJUR genom resonemang.
Enkla resonemang, beskriver
Utvecklade resonemang förklarar
Välunderbyggda resonemang, förklarar och generaliserar
Beskriva och förklara
Eleven diskuterar olika faktorers inverkan på samspelet i naturen mellan växter och djur.
Enkla resonemang, beskriver
Utvecklade resonemang förklarar
Välunderbyggda resonemang, förklarar och generaliserar
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: