Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa; Rörelse och hur olika aktiviteter påverkar hälsan och den fysisk förmågan

Skapad 2021-03-11 14:19 i Solskiftesskolan Österåker
Grundskola 6 Idrott och hälsa
I ämnet Idrott och hälsa tränar du på att variera och anpassa dina rörelser till olika sammanhang såsom olika idrotter, lek och spel. Din förmåga att röra dig har du sannolikt glädje och nytta av både nu och resten av livet - och kan vara en värdefull hälsoresurs för dig på olika sätt. Vi arbetar också med att samtala kring upplevelser av de aktiviteter vi gör på lektionerna och hur de kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.

Innehåll

Pedagogisk planering från Solskiftesskolan

 

Rubrik: Idrott och hälsa, år 6 VT 2021

Varför ska du lära dig variera och anpassa rörelser i olika sammanhang?

Du får utforska vad det innebär att vara just du i olika aktiviteter och lära dig att variera och anpassa dina rörelser till olika sammanhang - både enskilt och tillsammans med andra. För att du ska utveckla din motorik arbetar vi med sammansatta grundformer och olika lekar och spel.

Varför ska du lära dig att samtala kring dina upplevelser och kunna föra resonemang hur de olika aktiviteterna påverkar din hälsa och fysiska förmåga?

För att förstå vad som vad som påverkar hälsan och den fysiska förmågan och på så sätt ges förutsättningar till bra levnadsvanor.

Vad ska du lära dig under det här avsnittet?

Vi utvecklar allsidig rörelseförmåga genom olika aktiviteter t. ex.: Volleyboll, innebandy, gymnastik, styrke- konditionsträning och lek. I detta tränar vi även på teknik, samarbete, samspel, strategier och metoder samt fair play. Vi kommer även samtala kring upplevelser av de aktiviteter vi gör på lektionerna och hur de kan påverka vår hälsa och den fysiska förmåga.

 

Hur ska vi lägga upp undervisningen? 

Vi kommer under terminens gång arbeta med olika aktiviteter som utvecklar din rörelseförmåga samt i samband med dessa föra samtal kring hur dessa aktiviteter påverkar oss. I classroom kommer planering finnas för varje period och med tillhörande bedömningsstöd.

 

Hur ska du examineras? 

 • Din motoriska utveckling - koordination, balans och kroppskontroll i olika former. 
 • Hur bra flyt du har i dina rörelseövergångar.
 • Hur säker du är i dina rörelser. 
 • Hur du varierar och anpassar dina rörelser genom olika strategier och metoder för att få olika spel och lekar att fungera.
 • Att du deltar i samtal kring dina upplevelser i samband med aktivitet och har en förståelse för hur dessa aktiviteter påverkar din hälsa och fysiska förmåga.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
  Idh  4-6
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.
  Idh  4-6
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
  Idh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
  Idh  E 6
 • Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  E 6
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten.
  Idh  C 6
 • Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  C 6
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten.
  Idh  A 6
 • Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: