Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Flerbränslefordon

Skapad 2021-03-11 14:51 i Rodengymnasiet Norrtälje
Gymnasieskola Flerbränslefordonsteknik
Undervisningen i kursen kommer behandla följande innehåll.​ 1. Olika flerbränslefordonssystem och deras konstruktion och funktion.​ 2. Olika avgasreningssystem, konstruktion och funktion.​ 3. Olika typer av bränslen.​ 4. Avgaser och deras påverkan på miljön samt avgaskrav.​ 5. Reparations metoder, diagnos, avgasmätning, felsökning.​

Innehåll

Ämne - Flerbränslefordonsteknik

Ämnet flerbränslefordonsteknik behandlar funktion hos samt felsökning, diagnostisering och reparationer av olika flerbränslesystem och deras kringutrustning i fordon.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet flerbränslefordonsteknik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om olika flerbränslesystem och deras komponenter. Undervisningen ska även ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om de olika bränslen som används och deras påverkan på miljön.

Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar förmåga att genomföra enklare felsökning och reparationer av flerbränslesystem på förbränningsmotorer och deras olika komponenter. Vidare ska undervisningen leda till att eleverna utvecklar förmåga att använda manualer och relevanta informationssystem. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förmåga att arbeta på ett kvalitetsmässigt sätt utifrån lagar och andra bestämmelser inom området.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla en yrkesidentitet och ett yrkesmässigt språk samt förmåga att kommunicera med såväl arbetskamrater som kunder. Eleverna ska även ges möjlighet att utveckla en förståelse för vikten av ett ansvarsfullt förhållningssätt gentemot kunden och kundens egendom.

Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar förmåga att arbeta med problemlösning såväl självständigt som tillsammans med andra. Vidare ska undervisningen leda till att eleverna utvecklar förmåga att dokumentera och kvalitetssäkra arbetet samt reflektera över hur arbetsprocessen har påverkat resultatet.

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att arbeta med uppgifter som återspeglar och förbereder för situationer som eleverna kommer att möta i yrkeslivet. Dessa uppgifter ska ge eleverna möjlighet att arbeta med problemlösning under laborativa former.

Undervisningen i ämnet flerbränslefordonsteknik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om olika flerbränslesystem och deras olika komponenter samt hur de samverkar i fordon.
 2. Kunskaper om olika bränslen som används i flerbränslesystem samt avgaskrav och avgasernas påverkan på miljön.
 3. Förmåga att genomföra enklare felsökning, diagnostisering och reparationer av flerbränslesystem på förbränningsmotorer och deras olika komponenter.
 4. Förmåga att använda specialverktyg samt verktyg och övrig utrustning.
 5. Förmåga att använda manualer, scheman, digitala informationssystem i samband med felsökning och reparationer.
 6. Förmåga att arbeta och samarbeta på ett säkert, miljö- och kvalitetsmässigt sätt utifrån lagar och andra bestämmelser.
 7. Förmåga att använda ett yrkesmässigt språk samt kunna anpassa språket efter målgruppen.

Kurser i ämnet

Kurskod: FLEFLR0

Kursen flerbränslefordon omfattar punkterna 1–7 under rubriken Ämnets syfte.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Olika flerbränslefordonssystem, deras konstruktion och funktion samt system och komponenter.
 • Olika avgasreningssystem, deras konstruktion och funktion samt system och komponenter.
 • Olika typer av bränslen som används i flerbränslesystem.
 • Avgaser och deras påverkan på miljön samt avgaskrav.
 • Metoder för och genomförande av service och underhåll av olika flerbränslefordonssystem och deras olika komponenter.
 • Metoder för och genomförande av felsökning, diagnostisering och reparationer av enklare fel i olika flerbränslefordonssystem och deras komponenter.
 • Metoder för och genomförande av demontering, montering samt justering av komponenter i samband med reparationer.
 • Metoder för användning av specialverktyg på ett kvalitetsmässigt sätt samt vård av dessa.
 • Fordonstillverkares anvisningar, scheman och teknisk information på svenska och engelska.
 • Arbetsinstruktioner, servicelitteratur och system för reservdelsbeställning på svenska och engelska.
 • Säkerhet på arbetsplatsen och förebyggande av person- och egendomsskador.
 • Lagar och andra bestämmelser som gäller för arbetet.
 • Arbete med problemlösning och uppgifter såväl självständigt som tillsammans med andra.
 • Yrkesmässigt språk, kommunikation och målgruppsanpassning.

Uppgifter

 • Flerbränslefordon, kurs beskrivning se PowerPoint en nedan.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: