Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Deckare 9

Skapad 2021-03-11 17:08 i Östergårdsskolan Halmstad
Ett arbete med deckare som innehåller både läsning, skrivning och muntliga uppgifter.
Grundskola 9 Svenska Svenska som andraspråk
Under några veckor kommer vi att jobba med deckare. Vi kommer att gå igenom och diskutera vad som är typiskt för genren. Du kommer att läsa en deckare (roman) och se en filmatiserad deckare. Du kommer även skriva en egen deckartext.

Innehåll

Filmanalys "Mannen som log" - svara på frågor i uppgift på Teams senast vecka 6

Skriftlig deadline 2/3 = lämna in egen deckartext senast tisdag vecka 9


Muntlig presentation / boksamtal under vecka 10

 

 

Konkretisering av det centrala innehållet

* Du ska veta hur en deckare eller kriminalroman är uppbyggd.

* Du ska känna till hur man planerar och strukturerar en deckare.

* Du ska kunna känna igen en personbeskrivning

* Du ska kunna känna igen en miljöbeskrivning

* Du ska kunna delta i diskussioner kring den bok du har läst.

* Du ska kunna förbereda en muntlig presentation som du ska hålla i grupp om fyra.

Hur ska vi jobba för att nå målen?

* Genomgångar

* Läsning av deckare (Förföljaren eller Mannen på taket)

* Skriva läslogg

* Titta på film - Mannen som log - och svara på frågor (filmanalys)

* Du ska kunna ställa frågor till dina klasskamrater under boksamtal

* kamratrespons

 

Hur ska målen redovisas?

* Skriva en egen deckartext:

a) Avslutning på deckarnovellen "Mördaren i parken". 

b) Egen deckarnovell. 

c) Eget inledningskapitel till deckarroman - ska innehålla presentation/problem/del av upptrappning.

* Boksamtal - muntlig presentation och analys av deckare du läst (Förföljaren eller Mannen på taket).

* Filmanalys - besvara frågor till filmen skriftligt.

* Häng med på genomgångar och var aktiv på lektionerna!

* Ställ frågor när dina klasskamrater redovisat.

Uppgifter

 • Mannen på taket

 • Förföljaren

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9

Matriser

Sv SvA
Matris kopplad till bedömningsuppgift i grupp - Boksamtal om deckare

E
C
A
Läsförståelse
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
Tolka texter, resonera om texter
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Redovisa muntligt
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.

Sv SvA
Matris kopplad till enskild skriftlig bedömningsuppgift - Deckare

E
C
A
Innehåll
Elevens tankegångar framgår i huvudsak. Texten innehåller enkla gestaltande beskrivningar av personer, miljöer och händelser.
Elevens tankegångar framgår relativt tydligt. Texten innehåller utvecklade gestaltningar och beskrivningar av personer, miljöer och händelser.
Elevens tankegångar framgår tydligt. Texten innehåller välutvecklade gestaltningar och beskrivningar av personer, miljöer och händelser.
Struktur och textbindning
Texten är i huvudsak sammanhängande och har en enkel textbindning.
Texten är relativt väl sammanhängande och har utvecklad textbindning, tex med enkla sambandsord. Texten är relativt strukturerad tex genom styckeindelning.
Texten är väl sammanhängande och har välutvecklad textbindning, tex med varierande sambandsord. Texten är välstrukturerad tex genom styckeindelning och effektiv inledning, brott och avslutning med brottets lösning.
Språk, stil och normer
Ordvalet är enkelt. Meningsbyggnaden är i huvudsak fungerande. Tempus fungerar i huvudsak. Eleven följer i huvudsak normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Ordvalet är relativt varierat. Meningsbyggnaden är relativt välfungerande och varierad, tex genom att eleven skriver både långa och korta meningar och inleder meningarna på olika sätt. Tempus fungerar relativt väl. Eleven följer relativt väl normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Språket är varierat, träffsäkert och lyfter texten. Meningsbyggnaden är välfungerande och varierad, tex genom att eleven skriver både långa och korta meningar och inleder meningarna på olika sätt. Tempus fungerar väl. Eleven följer väl normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: