Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering modersmål 7-9

Skapad 2021-03-11 18:03 i Modersmålsundervisningen Lunds för- och grundskolor
Grundskola F Modersmål
Kärlek är känslor som vi människor känner och visar sig genom ömhet, tillgivenhet, samhörighet och att man känner att man vill göra saker för andra. Kärlek kan vara att man tycker om saker som en bil, ett klädesplagg eller ett fotbollslag, men också att man känner kärlek till den plats man bor på eller ett land. Det kan också vara känslor som man känner för ett djur, sitt hem eller en annan människa och sig själv. Kärlek är en av de starkaste känslorna som vi har och den har därför fått en återkommande plats i litteratur, filmer och musik. Eftersom kärleken är en stark känsla som betyder mycket för oss så kommer vi att stöta på död, sorg och konflikter som uppkommer till följd av kärleken.

Innehåll

Innehåll

Målet med undervisningen är att du ska utveckla din förmåga att kunna:

 • Redovisa, diskutera och kommentera texternas innehåll
 • Använda en kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk i olika samtal och diskussioner 

·       Läsa olika texter med flyt och kunna använda olika lässtrategier

 • Tolka textens budskap, resonera och läsa mellan raderna.
 • Återge innehållet av texten som eleven har läst eller hört.
 • Skriva och analysera olika texter, med anpassning till mottagare, syfte och situation.
 • Använda olika hjälpmedel för att förbättra sin skrivna text t.ex. böcker, tidningar, dator, Ipad, projektor.
 • Framföra åsikter och tankar kring det du läst/hört och tittat t.ex. böcker, filmer och nyheter.
 • Samtala och resonera kring texter av olika slag.
 • Tolka från modersmålet till svenska och tvärtom.
 • Resonera om kunskapsområden och samhällsfrågor som har anknytning till modersmålet.
 • Argumentera, ställa frågor och framföra dina egna åsikter.

Undervisning - centralt innehåll

Undervisningen innehåller följande moment:
- samtal
- läsning enskilt och i grupp
- skrivning med hjälp av stödord och tankekartor 
- bild
- musik och film 
- nätsökning och intervjuer
- redovisning - skriftlig och muntlig.

 

Genomförande

Eleven ska ha inflytande vid val av innehåll, arbetsmetoder och redovisningssätt.
Du kommer att..
- läsa, skriva och samtala om olika slags texter om kärlek och känslor,
- rita och använda bilder som uttrycker känslor,
- lyssna på musik och se en film med ett kärlekstema,
- söka på nätet och intervjua kamrater,
- använda stödord och tankekartor vid skivproduktion,
- förbereda och genomföra en muntlig presentation av ett kärlekstema,
- arbeta både enskilt och samarbeta i grupp,
- använda digitala hjälpmedel som arbetsredskap.

  Din lärare ska....
- presentera ämnesområdet med exempel från litteratur - musik - film - konst,
- belysa grammatiska och språkliga aspekter,  ord och begrepp - språkliga uttryck,
- leda samtal i gruppen,
- ge respons och stödja dig i ditt skrivarbete,
- hämta inspiration från eleverna vid val av musik och film.

Bedömning

I dina arbeten kommer läraren att bedöma på vilket sätt du:

- läser och diskuterar texters innehåll i gruppen,
- uttrycker dina synpunkter och tankar i samtal utifrån temaområdet,
- skriver berättande och beskrivande texter, 
- berättar och beskriver när du genomför en muntlig presentation.

 

Kopplingar till läroplanen

 

·       Syfte

·       formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

Ml

·       läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och

Ml

·       Centralt innehåll

·       Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition efter syfte och mottagare.

Ml  7-9

·       Uttal, betoning och satsmelodi i jämförelse med svenskan samt olika talade variationer av modersmålet.

Ml  7-9

·       Skönlitteratur för ungdomar och vuxna, lyrik, dramatik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Skönlitteratur som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.

Ml  7-9

·       Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar och arbetsbeskrivningar. Texternas innehåll, typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.

Ml  7-9

·       Översättning av och jämförelser mellan texter på modersmålet och på svenska.

Ml  7-9

·       Aktuella samhällsfrågor i områden där modersmålet talas, i jämförelse med liknande frågor i Sverige.

Ml  7-9

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: