👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

I Babblarnas hus

Skapad 2021-03-11 18:01 i Förskolan BarnaSinnet LiCa förskolor
Förskola
Som en del av vårt arbete med Babblarna har vi inlett ett mindre projekt kring sagan "I Babblarnas hus"

Innehåll

Vi har en ung barngrupp där många visar ett intresse för Babblarna så vi har valt att arbeta med olika Babblarböcker.

Syfte 
Med hjälp av Babblarna vill vi stimulera barnens språkutveckling och skapande på ett lustfyllt sätt samt att utveckla deras sociala samspel.

 

Mål 
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material
  och redskap
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära

 

Målkriterier


Vi vet att barnen utvecklas gentemot målen när vi ser barn som:

 • visar intresse för dramatiseringen
 • kommunicerar efter deras förmåga
 • visar intresse för att bygga och konstruera med olika material
 • visar intresse för skapande

Metod 

Vi kommer läsa boken, vi kommer ha boksamtal där vi frågar frågor, som vilka är med i boken och vad som händer?

Vi kommer dramatisera boken med hjälp Babblarna och bokens rekvisita.

För att stimulera barnens språkutveckling benämner vi alltid vad som sker och vad det är för saker vi pratar om. 

Vi kommer bland annat skapa Diddi med hjälp av händerna

Förutsättningar
På förmiddagar måndag - torsdag. Ibland är vi i helgrupp och ibland delar vi oss i mindre grupper.

Dokumentation
Väggdokumentation, Unikum 

Förberedelser
Göra i ordning rekvisita. Ta fram boken. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18