Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Energi

Skapad 2021-03-11 19:48 i Fruängens skola Stockholm Grundskolor
NO åk 5 avsnittet energi
Grundskola 5 Fysik
- Kan energi ta slut? - Var finns energi? - Hur har energi kommit in i ett äpple? - Varför krävs det mycket energi för att få maten på tallriken? - Hur ser framtidens energikällor ut? Vad menas med strömavbrott? - Hur påverkar växthuseffekten vår miljö? - Dessa och många andra frågor kommer vi att behandla i detta avsnitt.

Innehåll

Begrepp

energikälla, energiprincipen, fossila bränslen, förnybar energi, icke förnybar energi, kemisk energi, rörelseenergi, solceller, solfångare, transport, turbin, värmeenergi, växthuseffekt, vindkraftverk, sluten krets, strömavbrott

Centralt innehåll

Vi kommer att jobba med läroboken "Koll på NO", där vi kommer att arbeta med arbetsområdet:

 • Energi

När du arbetat med "Energi" ska du kunna:

 1. ge exempel på vad vi behöver energi till.
 2. förstå vad energiprincipen innebär.
 3. ge exempel på energikällor.
 4. veta skillnad på förnybar och icke förnybar energi
 5. veta vad växthuseffekten innebär. 
 6. koppla elektriska komponenter
 7. Förstå och kunna förklara magnetism

 

Arbetssätt

 Vi kommer att arbeta på följande sätt: 

 • Läroboken "Koll på No" avsnittet "Energi" sidorna  68 - 81
 •  Svara på frågor i DigiExam. 
 • Experiment där vi testar hur energi på olika sätt fungera eller omvandlas.
 • Experiment där vi arbetar med en sluten krets och testar vad leder ström och vad isolerar.
 • Experiment men magnetism.
 • Undersökningar med dokumentation kring energianvändandet i vår vardag.
 • Diskutera i helklass för att ta del av varandras tankar, idéer och kunskaper.
 • Prov med frågor om det vi har lärt oss. Provet kommer att bli vecka 13 eller 14. 

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma dina kunskaper och förmågor genom:

 • hur du kan följa muntliga och skriftliga instruktioner och utföra övningarna/uppgifterna
 • delaktigheten i experimentmomenten
 • hur aktiv du är vid gemensamma diskussioner och gruppövningar
 • dina resultat på provet

Nedan ser du kunskapskraven för åk 6

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
  Fy  4-6
 • Energiflöden mellan föremål som har olika temperatur. Hur man kan påverka energiflödet, till exempel med hjälp av kläder, termos och husisolering.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Bi  E 6
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Fy  E 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  E 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Fy  E 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
  Fy  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Fy  E 6
 • Eleven kan också beskriva och ge exempel på energikällor, energianvändning och isolering med viss koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
  Fy  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: