Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grodan Sagor

Skapad 2021-03-12 08:09 i 093221 Förskolan Grönkullen Stockholm Norrmalm
Förskola
Utifrån intresset i barngruppen för bockarna Bruse så ville vi fortsätta utforska sagorna som en ingång till det sociala samspelet och leken där matematik, språk, teknik är ledande delar till det lustfyllda lärandet.

Innehåll

Styrdokument vi utgår ifrån:

- Läroplanen

- Barnkonventionen

 

 

Syfte: (bakgrund och varför)

Använda sig av sagor för att lyfta upp och benämna olika begrepp, uppleva berättelsen på olika sätt, både kroppsligt och estetiskt.

 

 

Mål: (välj ett mål från förskolans läroplan)

Lpfö 18

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

 

Delmål: (skapa tre tydliga delmål utifrån övergripande läroplansmål)

förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

 

Exempel på litteratur:

Bockarna bruse

Guldlock

 

 

Arbetssätt: (beskriv hur ni ska gå tillväga för att arbeta med målen. Utgå ifrån ett inkluderande förhållningssätt samt planera aktiviteter utifrån temat)

Matematik - begrepp, lokalisering, avtal, placering.

Fysiks aktivitet - leka bockarna bruse, gå på bro på olika sätt, olika stolar, madrasser.

Naturvetenskap och teknik -   bygga broar, testa olika material, polyglutt, robotmusen (digitalisering) Green screen

Skapande - Dramatisera, måla, rita

Normer och värden - prata om känslor(bockarna bruse) få uppleva sagan på olika sätt (eget sätt) snäll/ej snäll turtagning.

Språk -  TAKK, begrepp, djuren, mamma/pappa, motsatser, tyngd guldlock, temperatur. Bildstöd.

 

 

 

Exempel på lek:

Hinderbana, där barngruppen får gå in i sagan Guldlock. Känna på olika tjocklek på madrasser.

Kims lek, där de olika sagofigurerna göms under en filt.

Bygga en bro som barnen kan ta sig över på. utifrån sagan Tre bockarna Bruse.

 

 

Reflektion: (Gå igenom frågorna på er reflektionstid. Använd ytan under planeringen "Reflektion och analys" när ni svarar på frågorna.)

 

1. Vad visar barnen intresse för och hur uttrycker de det?

2. Vilket förändrat kunnande ser vi hos barnen?

3.  Vad ska miljön innehålla för att väcka barnens intresse i projektet?

4. Finns det något som vi kan utveckla?

5. Planering framåt? Vad vill vi utveckla?

 

Analys: (Gå igenom frågorna i december och maj. Använd ytan under planeringen "Reflektion och analys" när ni svarar på frågorna.)

 

1. Vilka framgångsfaktorer har vi sett?

2. Är det något vi hade kunnat göra annorlunda?

3. Ser vi någon skillnad mellan pojkar och flickor / Äldre och yngre barn?

4. Hur går vi vidare?

 

Kopplingar till läroplanen

  • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
    Lpfö 18
  • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
    Lpfö 18
  • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: