Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Guldlock och de tre björnarna

Skapad 2021-03-12 09:05 i Sätralinjens fsk Sandviken
Förskola
Vi har valt att arbeta med sagan Guldlock och de tre björnarna tillsammans med barnen. Vi kommer ha sagan som utgångsläge och arbeta på olika sätt för att nå målen i läroplanen.

Innehåll

Vi har valt att arbeta med sagan Guldlock och de tre björnarna tillsammans med barnen. Vi kommer ha sagan som utgångsläge och arbeta på olika sätt för att nå målen i läroplanen. 

Vart ska vi?

Vi vill på ett lustfullt sett skapa kunskap och tankar hos barnen om skogen och matematiska begrepp. Även fortsätta mer med språk och kommunikation på ett annat sätt än tidigare. 

Hur gör vi?

Läser sagen tillsammans, både med bok och Polyglutt.

Leker sagan med hjälp av en sagolåda.

Dramatiserar sagan tillsammans.

Vi använder oss av olika matematiska begrepp.

Kopplar sagan till vårat tema kring skogen.

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: