Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kristianstads historia

Skapad 2021-03-14 06:49 i Slättängsskolan Kristianstad
hemortens historia - Kristianstad
Grundskola 2 – 3 Historia Svenska
Kristianstad - vår hemorts historia. Hur levnadsvillkoren förändrades från förr och nu.

Innehåll

Förmågor att utveckla.

Du ska genom detta arbete få kunskaper om hur Kristianstad grundades och några av Kristianstads gamla byggnader.

Du kommer att ta reda på hur människor levde förr och nu

Du ska få skriva en egna faktatexter.

Du kommer att samarbeta med andra.

Du ska få berätta muntligt för andra om en av stadens gamla byggnader och historia.

Så här ska vi arbeta.

 

 • Skriva  texter med fakta från olika källor vilka ska redovisas muntligt i smågrupper.
 • Gå på utställning på Kristianstad museum.
 • Arbeta med chromebooks och söka information om Kristianstads historia.

Detta kommer att bedömas.

 • Din läs och skrivförmåga.
 • Din förmåga att samarbeta med andra.
 • Din förmåga att följa och föra en diskussion.
 • Din förmåga att återberätta om Kristianstads historia och olika levnadsvillkor under olika tidsperioder.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  Hi  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
  Hi   3
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  Hi   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: