Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Få, Min bok, grundsärskola år 7-9, ämnesområde, 20/21

Skapad 2021-03-14 12:23 i Fågelskolans Särskola Lunds för- och grundskolor
LPP Mall 1 och 2 är två kvalitetssäkrade mallar, som utgår från Lgr11, framtagna för dig som arbetar som lärare i Lunds kommunala grundskolor. De är framtagna av en arbetsgrupp.
Grundsärskola 7 – 9 Kommunikation Verklighetsuppfattning Vardagsaktiviteter
Hur var det nu man sa? Kan bilden hjälpa mig att säga det jag vill?

Innehåll

Syfte/n för arbetsområde eller ämnet

 

Undervisningens innehåll: Vad?

 

Undervisningens innehåll: Hur?

I  boken får eleverna möta ord som de ofta träffar på i vardagen. Den inleds med några sidor kring elevens person, familj och boende. Sedan behandlas rum i hem och skola, kläder, djur, känslor och en hel del annat.

I flera av övningarna används både text, bild, tecken och Pictogram för att ge ett alternativt sätt att svara. Bilden är också ett stöd för minnet och kan underlätta inlärningen av olika begrepp. För att komma igång med att använda talade ord kan tillgång till bilder underlätta.

Kunskapskrav (för år 3/6/9)

 

.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • samspela med andra,
  KOM
 • tolka olika former av kommunikativa uttryck,
  KOM
 • använda ord, begrepp, symboler och andra uttryckssätt för kommunikation.
  KOM
 • välja, planera och genomföra aktiviteter i vardagsmiljön,
  VAA
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
  VEU
 • Centralt innehåll
 • Kommunikation i olika sammanhang och miljöer, till exempel i affären eller med digitala verktyg.
  KOM  1-9
 • Ordbilder utifrån elevens erfarenhet och intresse.
  KOM  1-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet kommunikation till exempel för att samspela med andra
  KOM  1-9
 • Redskap, verktyg och teknisk utrustning som används i hemmet.
  VAA  1-9
 • Lägesord och hur de används för att beskriva placering i rummet, till exempel här, under och framför.
  VEU  1-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan initiera och avsluta kommunikation och uttrycker egna behov och känslor i kända sammanhang och miljöer.
  KOM   9
 • Eleven tolkar andras avsikter och visar det genom att samspela i kommunikationen.
  KOM   9
 • Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
  KOM   9
 • Eleven kan delta i att orientera sig i närmiljön genom att visa igenkännande och samspela.
  VAA   9
 • Eleven reagerar igenkännande i bekanta miljöer och visar förväntan inför händelser.
  VEU   9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: