Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Adjektivens betydelse och grader av jämförelse

Skapad 2021-03-14 13:48 i Tappströmsskolan Ekerö
Grundskola 7 – 9 Modersmål
Inom 4 lektionstillfällen ska vi studera adjektiv och adjektivens böjning och jämförelsegrad, vilken betydelse den har för språket. Vi ska läsa och ska göra uppgifter från boken "Ryska utan gränser - 2" del 1, Grammatik, sidor 13-21.

Innehåll

Syfte: att förstå adjektivens betydelse för språket och din egen språkutveckling. 

Mål: att kunna använda adjektiv och kunna stava rätt

Genomförande:

Lektion 1

1. Ordklasser. Repetition

2. Närmare om adjektiven, hård och mjuk böjning. Jämförelse med svenskan

3. Läsning av text på s. 15, uppgifter 1-4

4. Bedömningsuppgift/läxa - s.16

Lektion 2

1. Att beskriva med hjälp av adjektiv. Diskussion. 

2. Böjning, fortsättning

3. Text och uppgifter s.17-18

4. Sammanfattning och repetiton

Lektion 3

1. Adjektiv som beskriver känslor. Grupparbete

2. Uppgift 10

3. Possessiva adjektiv

4. Att skriva recension

Lektion 4

1. Graden av jämförelse. Arbete med tabellen på s. 21, enskilt

2. Grupparbete med svåra substantiv, genomgång

3. Text och uppgift 12.

4. Sammanfattning och repetition

5 Bedömningsuppgift/läxa - recension

 

Jag kommer att bedöma skriftliga uppgifter och deltagande i grupparbete samt deltagande i diskussioner.

 

 

  

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Ml
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa olika texter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Ml  E 9
 • Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag skriva olika texter med begripligt innehåll och viss språklig variation med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterade och ämnesrelaterade ord och begrepp.
  Ml  E 9
 • Texterna kännetecknas av enkla beskrivningar och enkel berättarstruktur.
  Ml  E 9
 • Eleven kan med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett enkelt sätt.
  Ml  E 9
 • Eleven kan läsa olika texter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Ml  A 9
 • Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag skriva olika texter med tydligt innehåll och god språklig variation med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterade och ämnesrelaterade ord och begrepp.
  Ml  A 9
 • Texterna kännetecknas av välutvecklade beskrivningar och välutvecklad berättarstruktur.
  Ml  A 9
 • Eleven kan med en ändamålsenlig och effektiv kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett välutvecklat sätt.
  Ml  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: