Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bibeläventyret och nya testamentet

Skapad 2021-03-14 13:25 i Vikingaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 – 6 Religionskunskap
Vi ska under några veckor få besök av Bibeläventyret och lära oss om nya testamentet. Parallellt och efteråt kommer vi arbeta om kristendomen, Jesus liv och viktiga budskap i bibeln.

Innehåll

Elevversion: Bibeläventyret och nya testamentet

Syfte: 

Vi ska läsa om kristendomen för att träna oss i att:

 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,

 

Mål:

Vi ska delta i Bibeläventyret och läsa om kristendomen för att ni ska lära er om:

 • kristendomens heliga rum, platser, ritualer och levnadsregler och då kunna jämföra kristendomen med andra religioner.
 • kristendomens viktigaste tankar, idéer och livsfrågor och hur kristendomen praktiseras och uttrycks av olika människor.
 • kristna högtider och traditioner och hur de firas idag i jämförelse med förr.  
 • kunna använda centrala begrepp när du skriver och pratar om kristendomen.

Arbetssätt:

Vi ska:

 • bygga
 • läsa
 • dramatisera
 • spela
 • röra på oss
 • lyssna
 • skriva
 • spela
 • leka
 • diskutera

Redovisning:

Du visar dina kunskaper genom:

 • konstruktion
 • prov
 • delaktighet
 • egna texter
 • liknelsetext

 

Viktiga begrepp:

symbol, psalm, anhängare, bön, livsåskådning, ateist, församling, ritual, heligt, tradition, profet, bibel, nya och gamla testamentet, predikan, underverk, korsfäst, uppstår, altare, apostel, katolicism, ortodox, nattvard, bikt, evangelier, liknelse, den gyllene regeln, lärjunge, martyr, Messias, Tanakh, missionär 

Elevinflytande:

* Formulera provfrågor

 

 

Matriser

Re
Kristendomen

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Redogöra för kristna högtider och platser
Du har ännu inte grundläggande kunskaper om kristna högtider.
Du har grundläggande kunskaper om kristna högtider och kan på ett enkelt sätt berätta varför de firas.
Du har goda kunskaper om kristna högtider och varför de firas.
Du har mycket goda kunskaper om kristna högtider och kan på ett utförligt sätt berätta varför de firas.
Redogöra för kristna ceremonier
Du har ännu inte grundläggande kunskaper om de kristna ceremonierna.
Du har grundläggande kunskaper om de kristna ceremonierna och kan ge något exempel på hur de går till.
Du har goda kunskaper om de kristna ceremonierna och kan på ett enkelt sätt berätta hur de går till.
Du har mycket goda kunskaper om de kristna ceremonierna och kan på ett utförligt sätt berätta hur de går till och varför de firas.
Etiska frågor
Testades inte pga tidsbrist
Du känner ännu inte till några av Jesus liknelser och vad han ville lära oss genom dem.
Du känner till några av Jesus liknelser men har svårt att förklara vad liknelserna vill lära oss.
Du känner till några av Jesus liknelser och kan på ett enkelt sätt förklara vad liknelserna vill lära oss.
Du känner till några av Jesus liknelser och kan på ett utvecklat sätt förklara vad liknelserna vill lära oss.
Symboler, Helig skrift och kyrka
Du känner ännu inte till något om kristna symboler och den heliga skrift.
Du känner till något om kristna symboler och den heliga skrift.
Du känner till och kan på ett enkelt sätt redogöra för symbolerna och den heliga skrift.
Du känner till och kan på ett utvecklat sätt redogöra för symbolerna och den heliga skriften.
Begrepp
Begrepp
Du visar ännu inte förståelse för de begrepp som vi har arbetat med
Du kan använda några av de begrepp som vi har arbetat med.
Du kan använda de begrepp som vi har arbetat med och sätta in dem i meningar
Du använder begreppen när du själv berättar om något.
Kristendomens och kyrkans roll för och nu
Testades inte på grund av tidsbrist.
Du kan ännu inte jämföra kristendomens betydelse för samhället i Sverige förr och nu.
Du kan på ett enkelt sätt jämföra kristendomens betydelse för samhället i Sverige förr och nu.
Du kan på ett utvecklat sätt jämföra kristendomens betydelse för samhället i Sverige förr och nu.
Du kan på ett väl utvecklat sätt jämföra kristendomens betydelse för samhället i Sverige förr och nu.
Vad som finns i kyrkan? Hur och när det används.
Du har ännu inte visat någon kunskap om vad som finns i kyrkan och hur och när det används.
Du har visat någon kunskap om vad som finns i kyrkan och hur och när det används.
Du har visat god kunskap om vad som finns i kyrkan och hur och när det används.
Du har visat mycket god kunskap om vad som finns i kyrkan och hur och när det används.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: