Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska årskurs 6 med Ysolina

Skapad 2021-03-14 13:58 i Murgårdsskolan Sandviken
Planeringen baseras på LGR11 och boken Good Stuff Gold
Grundskola 6 Engelska
Syfte med undervisning i engelska är att du utvecklar dina kunskaper och fyra förmågor prata, lyssna, höra och läsa på engelska. Vi börjar med att läsa och skriva sedan prata och lyssna.

Innehåll

Planering Årskurs 6 engelska Good Stuff A med Ysolina

 

V 10 Jobba med ditt grammatikhäfte och extra uppgifter. Jobba med skriftuppgiften ”Jag är en student” som finns i Unikum. Lämna in den senast på söndag.

V 11 Läs textboken Cats s. 10-11 i textboken. Jobba med Önv. S 6-8. Glosförhör

V 12 Läs Hunting on the Siberian textb. S 12-13. Jobba med kompis och översätt texten muntligt till svenska. Jobba med övningsboken s8-10. Glosförhör. 

 

V13 Öva på att beskriva flera djur s 10. Hörövn s 16, 18 i övn. Jobba med övn s 11-12. Glosförhör. Muntligt prov.

V14 Påsklov

V15 Läs Freaky Animal Facts i textb. S 14, s18. Jobba med s. 13-15 I övningsboken. Glosförhör

V16 Hör- och läsförståelseprov

V17 Skriftligt prov

V18 Återkoppling provresultat/skrivuppgift

V20 NP hör- och läsförståelse

V21 Betygsinformation

Uppgifter

  • Allt om mig

  • 200312 Förbered dig inför skriftligt prov

Matriser

En
Matris årskurs 6 med Ysolina

Höra och Läsa

Nivå E
Nivå C
Nivå A
Förstå tal
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
Eleven kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
Förstå skrift
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Välja & använda strategi
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och för läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och för läsning
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och för läsning.

Skriva på engelska

Nivå E
Nivå C
Nivå A
Redogöra, kommentera & agera
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehållet och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Välja & använda material
Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion
Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion
Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Formulera sig i skrift
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Bearbeta & förbättra
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enstaka enkla förbättringar av, egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enkla förbättringar av, egna framställningar.

Muntlig

Nivå E
Nivå C
Nivå A
Formulera sig i tal
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Strategi för interaktion
Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Kommentera & jämföra
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: