👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Thailändska åk7-9 : Strategier för att skriva och läsa

Skapad 2021-03-14 14:01 i Tappströmsskolan Ekerö
Grundskola 7 – 9 Modersmål
Under vecka 11-12 kommer vi arbeta med att läsa berättelse och skönlitteratur i modersmålet genom att läsa och återberättar dem i muntliga och skriftliga form. Vi kommer att arbeta med läsning, läsförståelse och skrivande av olika sorter texter.

Innehåll

Mål

Målet med undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla sin kulturella identitet och bli flerspråkiga. Undervisningen ska också ge eleverna möjligheter att utveckla och fördjupa sin ord-och begreppsförståelse på modersmålet genom att arbeta med de olika metoderna som nämns här:-

-Individuellt och grupp arbete
-Läsning av litteratur och andra texter på thailändska
-Diskussion och sammanfattningar i gruppen och analysera texter vi läser och filmer vi tittar på.

-Jämföra det thailändska språket med det svenska språket

-Hålla en muntlig presentation om en thailändska författare.

Så här kommer vi att arbeta :

-Vi kommer att läsa berättelse och därefter ska vi arbeta med samtalsfrågor och skrivuppgifter som är kopplade till texter.

-Vi ska även träna på skrivandet, genom uppsatsskrivande, att skriva berättelse från bilden, samt läsa texter för högläsning och läsförståelse. Eleverna får genom internet och böcker samla de uppgifter och den informationer de behöver för att kunna skriva. Vi tränar på att använda olika ordböcker.

-Vi ska även träna på grammatiska övningar och detta inkluderar synonymer, motsatser, meningsbyggnad, och tempus osv. Vi tränar även på vardagliga begrepp som dyker upp under undervisningen och hur sätta ordföljd och interpunktion samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elever nära texter.

 

Bedömning

-Hur väl du uppfattar textens innehåll och reflekterar över egna synpunter.

-Din läsförmåga kommer att bedömas regelbundet under lektionerna.

-Begreppslig förmåga att du kan förstå och använda begreppen som finns i området och använda de i tal och skrift på ett passande sätt.

-Du får även sammanfatta diskussionen i klassrummet.

 

 

Uppgifter

 • Läsa berättelse och svarar på frågor.

 • Bedömning

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Ml
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka skönlitterära texter. Att utläsa texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.
  Ml  7-9
 • Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskan. Ordbildning och meningsbyggnad på modersmålet i jämförelse med svenskan.
  Ml  7-9
 • Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.
  Ml  7-9
 • Uttal, betoning och satsmelodi i jämförelse med svenskan samt olika talade variationer av modersmålet.
  Ml  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna, lyrik, dramatik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Skönlitteratur som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.
  Ml  7-9
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar och arbetsbeskrivningar. Texternas innehåll, typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.
  Ml  7-9
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning. Bildspråk och idiomatiska uttryck.
  Ml  7-9