Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion åk 2

Skapad 2021-03-14 14:52 i Helgedalskolan Kristianstad
Religion handlar om sådant vi tror men egentligen inte kan veta säkert. Det handlar också om traditioner och om hur människor tänker att vi ska vara mot varandra. Man skulle kunna förklara religion som en känsla. Man får tro vad man vill.
Grundskola 2 Religionskunskap SO (år 1-3)
Religion handlar om sådant vi känner, tänker och tror. Det handlar också om traditioner och om hur människor tänker att vi ska vara mot varandra.

Innehåll

Mål och syfte med arbetsområdet.

- Du ska få en förståelse för vad religion är och att alla människor har rätt att tro på olika saker.

Judendom, Kristendom och Islam:
Du ska kunna förklara vilka symboler och mötesplatser som finns för varje religion.
Du ska kunna ge exempel på högtider och berättelser inom varje religion.
Du ska kunna säga minst 1 likhet och 1 skillnad mellan judendom, kristendom och islam.

 

Undervisningens innehåll

Du kommer att få lära dig genom att:

Lyssna.

Läsa böcker.

Se filmer.

Samtala och diskutera. 

Rita, måla, skriva texter, återberätta.

Dramatisera

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att: 

- visa förståelse för vad religion är och att alla människor har rätt att tro på olika saker.

Judendom, kristendom och islam:

- förklara vilka symboler och mötesplatser som finns för varje religion (kors/kyrka, davidsstjärnan/synagoga, halvmånen/moské)

- ge exempel på minst en högtid och en berättelser inom varje religion

- kunna säga minst 1 likhet och 1 skillnad mellan religionerna

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.
  Re  1-3
 • Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
  Re  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  Re  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
  Re   3
 • Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
  Re   3
 • Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
  Re   3
 • Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
  Re   3
 • Dessutom ger eleven exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.
  Re   3

Matriser

Re SO
Judendom, Kristendom och Islam

Förmågor som eleverna ska ges förutsättningar att utveckla genom undervisning i ämnets centrala innehåll:

- analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt tolkningar och bruk inom dessa - reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet
Ännu inte godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
förståelse för olika religioner
Du behöver utveckla din förståelse för och kunna samtala om att det finns olika religioner och människors rätt att tro på vad man vill.
Du visar förståelse och kan samtala om att det finns olika religioner och människors rätt att tro på vad man vill.
symbol och mötesplats
Du behöver utveckla din förmåga att förklara vilken symbol och mötesplats som finns för varje religion. (kors/kyrka, davidsstjärnan/synagoga, halvmånen/moské).
Du kan förklara vilken symbol och mötesplats som finns för varje religion (kors/kyrka, davidsstjärnan/synagoga, halvmånen/moské).
högtider och berättelser
Du behöver utveckla din förmåga att ge exempel på någon högtid och central berättelse från varje religion
Du kan ge ett exempel på någon högtid och central berättelse från varje religion.
likheter och skillnader
Du behöver utveckla din förmåga att nämna minst en likhet och en skillnad mellan varje religion.
Du kan nämna minst en likhet och en skillnad mellan varje religion.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: