Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bokprojekt "I helvetet vet alla vem jag är"

Skapad 2021-03-14 15:26 i Vifolkaskolan 7-9 Mjölby
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk
Vi läser boken "I helvetet vet alla vem jag är" tillsammans.

Innehåll

Vi ska läsa boken I helvetet vet alla vem jag är av Fredrik Hardenborg, både på lektionstid och som läsläxa hemma. Vi kommer att arbeta med lässtrategier, och öka förmågan att läsa mellan raderna och resonera kring och analysera det vi läser. Vi ska göra olika uppgifter för att öka förståelsen för det vi läser, samt arbetar med ordförråd, skrivregler och grammatik. Vi kommer också att diskutera mycket om vad vi gör på nätet och vad vi kan tänka på när vi är där eftersom mycket av bokens innehåll handlar om det.

Mål/Förmågor/Syfte

Syftet med detta arbetsområde är att du ska utveckla din förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften och utveckla din förmåga att formulera dig och kommunicera i tal och skrift.

 

Vi ska även arbeta med läroplanens övergripande uppdrag då vi kommer att arbeta med att utveckla din förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling och även utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik. Du kommer också att få träna på att se möjligheter men även förstå riskerna kring internet.

 

Undervisningens innehåll

 

 • Läsa boken I helvetet vet alla vem jag är enskilt, i läsgrupper samt genom högläsning i helklass.

 • Diskutera och samtala om bokens innehåll, ordkunskap, skrivregler och grammatik.

 • Diskutera och samtala kring internet och dess möjligheter men även faror.

 • Arbeta med ett läsdokument för att fördjupa oss i bokens innehåll.

Uppgifter

 • Läsförståelse och boksamtal

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
  Sv  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Sv  E 9
 • Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
  Sv  E 9
 • Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Sv  E 9

Matriser

Sv SvA
Konsten att påverka och skönlitterär läsning

På väg mot
E
C
A
Läsförståelse
Du kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag. Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter,orsakssamband och andra texter visar du grundläggande läsförståelse.
Du kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag. Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar du god läsförståelse
Du kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag. Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar du mycket god läsförståelse.
Gruppdiskussion och boksamtal
Du kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: