Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samband och förändring åk 6

Skapad 2021-03-14 16:09 i Åledsskolan Halmstad
Grundskola 5 – 6 Matematik
Under några veckor kommer vi att undersöka olika samband i vår vardag med hjälp av koordinatsystem, grafer, funktioner. Vi ska också undersöka vad som menas med proportionalitet

Innehåll

Efter avslutat arbetsområde:

... ritar du koordinatsystem och hittar strategier för gradering av axlarna i ett koordinatsystem

... markerar du punkter i koordinatsystem

... tolkar och beskriver du samband i koordinatsystem

... tränar du på att göra värdetabeller

... ritar du in funktioner som grafer i ett koordinatsystem

För att du ska kunna

  • ·       tolka vardagliga och matematiska situationer samt beskriva och formulera dessa med hjälp av matematiska uttrycksformer.
  • ·       argumentera logiskt och föra logiska resonemang behöver du ha kunskap om begrepp som beskriver samband och proportionalitet i vardagen. 

 

 BEGREPP

Koordinat, koordinatsystem, origo, skärningspunkt, kvadrant, lodrät, vågrät, vertikal, horisontell, rät linje, proportionellt samband, linjärt samband, punktdiagram, graf, gradera, och axlar.

Hur kan du lära dig detta?

  • Lyssnar och försöker att följa dina kamraters resonemang i gemensamma matematiksamtal
  • Tränar på att själv uttrycka dig med ett mattespråk i samtal med andra i gemensamma matematiksamtal
  • Engagerar dig i  arbetsuppgifter, diskussioner och problemlösning och försöker att utveckla resonemangen genom att ställa reflekterande frågor som "Vad skulle hända om...?"
  • Arbetar enskilt och tillsammans med kamrat med arbetsuppgifter du får av läraren

 

ARBETSSÄTT

Vi kommer att ha genomgångar, titta på film, arbeta i par och enskilt med arbetsuppgifter i Mattebok och på arbetsblad.

Ev via Elevspel.se och /eller Matteappen

 

BEDÖMNING

Du kommer att bedömas utifrån hur aktiv du är på lektionerna ( se ovan).

Med hjälp av tex exit tickets

 

 

 

 

 

  

 

 

Matriser

Ma
Samband och förändring

Matematiska begrepp

E
C
A
Din förmåga att använda olika begrepp. (Exempel på begrepp inom området är: Koordinat, punkt, koordinatsystem, origo, x-axel, y-axel och proportionalitet)
Du kan använda NÅGRA matematiska begrepp för att beskriva och förklara någon uppgift vi arbetat med. Detta visar du genom att t.ex. "beskriva vägen" genom ett koordinatsystem för en kompis med hjälp av de olika begreppen till höger. Du använder då NÅGRA av begreppen på rätt sätt.
Du kan använda DE FLESTA matematiska begreppen för att beskriva, förklara och jämföra någon uppgift LIKNANDE de vi jobbat med. Detta visar du genom att t.ex. "beskriva vägen" genom ett koordinatsystem för en kompis med hjälp av de olika begreppen till höger. Du använder då DE FLESTA av begreppen på rätt sätt.
Du KAN använda de matematiska begreppen för att beskriva, förklara och jämföra i en NY uppgift/situation. Detta visar du genom att t.ex. "beskriva vägen" genom ett koordinatsystem för en kompis med hjälp av de olika begreppen till höger. Du använder då ALLA av begreppen på rätt sätt.

Matematiska resonemang

E
C
A
Din förmåga att föra och följa matematiska resonemang.
Du kan ställa någon fråga eller ge någon kommentar vid redovisningar, samtal eller diskussioner som TILL VISS DEL för resonemanget framåt. Detta visar du genom att ställa frågor till din kompis som beskriver vägen.
Du kommer med egna idéer och förklaringar vid redovisningar, samtal eller diskussioner som FÖR resonemanget framåt. Detta visar du genom att t.ex. ställa frågor till din kompis som beskriver vägen för att kunna kontrollera att du uppfattat rätt.
Du kommer med egna och tar del av andras idéer och förklaringar vid redovisningar, samtal eller diskussioner. Du UTVECKLAR och FÖRDJUPAR ditt och andras resonemang. Detta visar du genom att t.ex. ställa frågor till din kompis som beskriver vägen så att han/hon kan förtydliga sin beskrivning.

Matematiska uttrycksformer

E
C
A
Din förmåga att använda tabeller och grafer för att redogöra för beräkningar och slutsatser.
Du kan TILL VISS DEL använda och ge förklaringar till ENKLA bilder, symboler, tabeller och grafer. Detta visar du genom att...
Du kan OFTAST använda och ge förklaringar till OLIKA bilder, symboler, tabeller och grafer. Detta visar du genom att...
Du KAN använda och ge förklaringar till OLIKA bilder, symboler, tabeller och grafer. Detta visar du genom att ...
...kunna sätta ut NÅGRA koordinater i ett kooordinatsystem.
...kunna sätta ut koordinater i ett kooordinatsystem.
...kunna avläsa NÅGRA koordinater i ett koodinatsystem
...kunna avläsa koordinater i ett koodinatsystem.
...kunna göra ett diagram av en tabell.
...du kan dra NÅGON slutsats genom att hämta information ur en tabell eller ett diagram.
...du kan dra FLERA slutsatser genom att hämta information ur en tabell eller ett diagram.
...du kan i OLIKA TYPER AV DIAGRAM/TABELLER dra FLERA slutsatser genom att hämta information ur en tabell eller ett diagram.
...du kan jämföra olika tabeller och VÄLJA UT NÅGOT samband som är proportionellt.
...du kan jämföra olika tabeller och VÄLJA UT NÅGRA samband som är proportionella.
...du kan jämföra olika tabeller och välja ut de samband som är proportionella och förklara varför med hjälp av att rita diagram.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: