Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tidsåldrar - från istiden till järnåldern

Skapad 2021-03-14 17:25 i V Bodarna skola Alingsås
Tema forntid: stenålder, bronsålder och järnålder
Grundskola 3 SO (år 1-3) Teknik Svenska
Under kommande månader kommer vi att arbeta med tema “Tidsåldrar” och göra en spännande resa bakåt i tiden. Under arbetets gång kommer vi tillsammans ta reda på vad som var karaktäristiskt för tidsåldrarna istiden, sten-, järn- och bronsåldern. Fanns det människor och hur levde de? Hur jagade de och skaffade mat? Hur bodde de och vad hade de för kläder? Temats innehåll och arbetssätt har eleverna varit delaktiga och fått komma till tals genom tankekartor och diskussioner.

Innehåll

Målet med undervisningen

Målet är att:

* stimulera din nyfikenhet på våra förfäder från tidsåldrarna istiden fram till järnåldern.

* ge dig kunskap över hur människor levde under tidsåldrarna istiden fram till järnåldern.

* öka din kunskap så att du, i stora drag, kan berätta om tidsbegreppen; istiden, stenåldern, bronsåldern och järnåldern.

Så här kommer vi att arbeta:

Vi kommer att:

* läsa och skriva faktatexter

* se faktafilmer

* diskutera olika frågor i grupp

* arbeta i våra expertgrupper där ni läser på om ett ämne och sedan "redovisar" expertgruppen om vad de lärt sig för sin basgrupp. På så sätt lär vi oss av varandra

* skapa modeller av till exempel hur en forntidsby såg ut

* arbeta med tidslinjen och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.

* resa till Forntidsbyn "Ekehagen" där vi får arbeta praktiskt och lära oss mer om forntiden.

Detta ska bedömas:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

* kunna sätta ut istiden, stenålder, bronsålder och järnålder på en tidslinje.

* beskriva några utmärkande drag för de olika tidsåldrarna.

* göra jämförelse mellan livet förr och idag.

* kunna framställa bilder som passar till temat.

* kunna skriva enkla faktatexter.

* känna till några olika spår som kan observeras i naturen än idag.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Några vanliga tekniska lösningar där människan härmat naturen, till exempel den kupade handen som förebild för förvaringskärl.
  Tk  1-3
 • Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
  Tk  1-3
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  SO  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  SO  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
  SO   3
 • Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
  SO   3
 • Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
  SO   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: