Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ht20-Vt21 Snäckans pedagogiska planering för Naturvetenskap och Teknik

Skapad 2021-03-14 19:08 i Kastellegården förskola Kungälv
På förskolan Kastanjen arbetar vi utifrån Läroplanen för förskolan, Lpfö 98/10. För att kvalitetssäkra detta arbete har vi delat in läsåret i olika fokusområden.
Förskola
Vi vill väcka barnens nyfikenhet och lust att utforska, hitta lösningar, dra slutsatser, se sammanhang och skapa intresse för Natur och Teknik.

Innehåll

 

 

Varför har vi valt detta innehåll?

Vi vill att barnen ska analysera och reflektera över olika fenomen som luft ,kraft, vatten, kretslopp och kroppen

Vi vill belysa luften, växters kretslopp och kroppens olika användningsområde. 

,

 

Vad vill vi att barnen ska få uppleva?

 Roliga upptäckter tex att hitta användnings områden att flytta saker med luft. Experimentera med vatten i minusgrader, upptäcka växtkraft och tala om kroppens olika funktioner.

 

 

 

Vilken metod använder vi för att skapa bästa tänkbara förutsättning för lärande?

Experiment som att förflytta något med luft tex ballonger. Vi har frågeställningar som: Kan vi fånga luft? 

Vi använder oss av årstiderna i vatten experiment som att skapa is och få frö att gro.

Vi benämner kroppsdelarna och utforskar vad vi kan göra med tex munnen, näsan, ögonen osv.

Vi försöker använda  oss av öppna frågor för att barnen ska få möjligheter till egna lösningar och tankar om vad som hände eller ska hända.

 

För vem? Hur ska det dokumenteras?

Vi använder bilder, tankar och resultat i lärloggen på Unikum för varje barn.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: