👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik innovationer

Skapad 2021-03-14 20:07 i Engelbrektsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 6 Teknik
I det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med Tekniska upptäckter och innovationer som påverkat såväl individ, samhället och miljön. Vi kommer att fördjupa oss i de tekniska lösningarnas funktion och specifika egenskaper. Vi kommer även att lära oss mer om hur en elmotor fungerar. Arbetsområde: v. 7 - v. 12

Innehåll

Innehåll

hemsidan hittar ni planering, filmer, extra material och sammanfattning inför provet. Detta finns även upplagt på TEAMS. På Sharepoint lägger jag ut påminnelser inför prov eller inlämningsuppgifter.

 

Syfte och mål

Genom aktuella teknikområden kommer ni att få arbeta och fördjupa era kunskaper inom tekniska lösningar, upptäckter och vilken betydelse olika innovationer har haft för samhällets utveckling, människors levnadsvillkor samt för världsbilden. 

I det här arbetsområdet lär vi oss om:

Hur olika tekniska (historisk) som nutida upptäckter och system har fungerat som drivkrafter i samhället och bidragit till både människors och samhällets utveckling.

 

Ett tekniskt system är när flera olika komponenter behöver hjälpas åt i mekaniken och för funktionen. Med komponenter menar man de olika delar eller saker som behövs för att t. ex apparaten ska fungera. 

 

Ett tekniskt system kan vara en sak som en ficklampa, spis, kylskåp, hårtork, en mobiltelefon eller en toalettstol. Men det behöver inte vara någon enskild sak utan det kan också vara hur man organiserar system för att t.ex. kunna återvinna sopor. Det behövs många tekniska saker och lösningar för att våra återvinningssystem ska fungera på ett bra sätt.

Kunskapsmål för arbetsområdet

Förstå hur:

 • Tekniska lösningar som utnyttjar elkomponenter och enkel elektronik kan åstadkomma ljud, ljus eller rörelse.

 • Vardagliga föremål som består av rörliga delar är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.

 • Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till vatten- och avloppssystem fungerar.

 • Olika delar i systemen fungerar och samverkar.

 • Tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.

 • Olika sätt att hushålla med energi i hemmet.

 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.

 

Under arbetsområdet kommer vi att arbeta med följande:

Välja en teknisk innovation eller upptäck och arbeta utifrån bedömningsmatrisen samt frågeställningarna nedan. Se arbetsdokumenten på TEAMS även. 

 1. Vad är det för innovation/upptäckt - beskriv utifrån en historiskt tidsaxel, hur har utvecklingen sett ut genom tiderna?

 2. Vad har den för teknisk funktion?

 3. Vad har den för användningsområde? 

 4. Beskriv om den har en elmotor och hur elmotorn är uppbyggd och fungerar.  

 5. Beskriv vilken betydelse upptäckten har haft för 

 • Individ, 

 • Samhälle,   

 • Miljö. 

 1. Finns det någon aspekt med upptäckten som innebär en fara för miljön, naturen eller människan?

 2. Hur ser livslängden ut för de tekniska delarna och hur återvinner man de olika delarna?

 3. Hur ser framtidsutsikterna ut för innovationen?

 

Bedömning av arbetsområdet kommer att ske genom följande uppgifter och underlag

 

 • Processdokument - (enskilda delar)

 • Muntlig presentation utifrån bedömningsmatrisen

Matriser

Tk
Klagstorps skola: Teknik, matris åk 4-6

Når målen
God måluppfyllelse
Mycket god måluppfyllelse
Exempel & beskrivningar
Tekniska lösningar
Du kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Du kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Du kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
Konstruktioner
Du kan på ett enkelt sätt beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
Du kan på ett utvecklat sätt beskriva och visa på samband mellan några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
Du kan på ett välutvecklat sätt beskriva och visa på samband mellan några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
Genomförande
Idéer & modeller
Du kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla modeller.
Du kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade modeller.
Du kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade modeller.
Handlingsalternativ
Under arbetsprocessen bidrar du till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som leder framåt.
Dokumentation
Du gör enkla dokumentationer av ditt arbete med skisser, modeller eller texter där intentionen i ditt arbete till viss del är synliggjord.
Du gör gör utvecklade dokumentationer av ditt arbete med skisser, modeller eller texter där intentionen i ditt arbete är relativt väl synliggjord.
Du gör välutvecklade dokumentationer av ditt arbete med skisser, modeller eller texter där intentionen i ditt arbete är väl synliggjord.
Resonemang
Förändring över tid
 • Tk  E 6
 • Tk  E 6
 • Tk  C 6
 • Tk  C 6
 • Tk  A 6
 • Tk  A 6
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.