Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema samhället

Skapad 2021-03-15 06:26 i Rådmansö skola Norrtälje
Vem bestämmer i samhället? Vad händer med våra sopor? Vad jobbar folk med? Välkommen till samhället.
Grundskola F – 3 Bild Historia NO (år 1-3) Svenska Geografi SO (år 1-3) Samhällskunskap
I temat samhälle kommer vi lära oss mer om samhället kring oss, båda nära och lite längre bort.

Innehåll

 

Innehåll och arbetssätt

Innehåll:
Inom temat "Vårt samhälle" kommer du få möta frågor som :
 Vem bestämmer och ser till att allt det vi behöver finns där vi bor? 
Du kommer även få möta och arbeta med:

 • Yrken
 • Centrala samhällsfunktioner
 • Normer och regler
 • Trafik
 • Varför människor flyttar

 

Arbetssätt:
Du kommer att arbeta med temat " Vårt samhälle" genom:

 • Samtal, filmer, texter
 • berättelser,
 • Diskussionsuppgifter
 • arbetsuppgifter

 

Syfte och Förmågor

Syftet med arbetet är att ge eleverna möjlighet att :

 • Utveckla kunskaper om hur människa, samhälle och natur samspelar och vilka konsekvenser det får för naturen och människors levnadsvillkor.
 • Utveckla kunskaper om hur individen och samhället påverkar varandra.
 • Utveckla sina förståelse för samhällsstrukturer.
 • Utveckla förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra.
 • söka information om samhället från medier, internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet.

Genom arbetet med " vårt samhälle" ges eleverna möjlighet att utveckla sina förmågor att:

 • Framföra en åsikt och respektera andras åsikter 
 • Berätta om egna upplevelser och erfarenheter
 • Känna till skolans, klassens och några av samhällets regler.
 • komma med förslag 
 • Kunna reflektera över demokratiska processer t.ex genom klassråd.
 • Reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar.
 • Vänta på sin tur, lyssna på andra    

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  SO
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  Sh  1-3
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  Sh  1-3
 • Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
  Sh  1-3
 • Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
  Sh  1-3
 • Yrken och verksamheter i närområdet.
  Sh  1-3
 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.
  Sh  1-3
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  Sh  1-3
 • Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.
  Sh  1-3
 • Pengars användning och värde. Olika exempel på betalningsformer och vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
  Sh  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: