Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

2:an dungen naturvetenskap

Skapad 2021-03-15 07:13 i Skogsgläntans förskola Hudiksvall
Förskola
2:an Arbetslagets veckoreflektion, bearbetning och analys - Hudiksvalls kommun

Innehåll

 

Arbetslagets dokumentation - veckoreflektion, bearbetning och analys

 • Göra läsningar utan barnen. Betydelsefullt att arbetslaget får träna på att lyssna och läsa dokumentationen utan barnen. Då blir det möjligt att diskutera hur man skulle kunna förändra och utveckla planeringen och organisationen av verksamheten. Sker varje vecka på avdelningsplaneringen.
 • Ett reflektionsarbete kan börja när dokumentationen är insamlad och bearbetad med barnen
 • Uppmärksamma att barn inte är på ett visst sätt utan blir olika i olika sammanhang
 • Att hitta kunskapsområden i dokumentationen
 • Ju mer ämneskunskaper arbetslaget skaffar sig desto mer kan de få syn på i barnens lek och undersökanden
 • Utveckla temaarbetet på ett rhizomatiskt sätt genom att utvidga och breda ut lärandet och ta in flera kunskapsområden och aspekter av tillvaron i lärandet. Verksamheten kan därmed ses som en integrerad del av barnens tillvaro där olika ämnesområden, lek, projektarbetet, välbefinnande och omsorg bildar en helhet.
 • Arbetslagets uppgift blir då att diskutera med barnen och föreslå förbindelser mellan olika kunskapsområden, uttrycksformer och material och att tillsammans med barnen pröva vad som händer när man kopplar ihop olika infallsvinklar.
 • Användas som grund för fortsättningen i verksamhetens dokument

Arbetslagets veckoreflektion, bearbetning och analys

Pedagoger:    Helene, Sara Jossi  

Vecka:      10

Mål- och kunskapsområde:      Naturvetenskap

Nyfikenhetsfråga:      Hur känns det

 

Barnen gör:

Leker ambulans ute på gården. Inkluderar varandra och ser till så att alla får en plats i ambulansen.

Samtalen leder in på människokroppen, ben och skelett vad händer om ett ben går av i kroppen

"Jag tror du bryter benet"

"Du behöver gips"

Samarbetar och ser till så att det känns bra för kompisen som gjort sig illa

"Vad snäll du är som gör att det känns bra" 

Pratar om skillnaden på ambulans och brandbil vilken som behövs i olika sammanhang

Samtalar om tandläkaren och att det är viktigt att borsta tänderna

Alla har rätt att få den hjälp de behöver (barnkonventionen)

     

Pedagogerna tänker:

Barnen har en förståelse för hur en handling kan göra så att nåt känns bra.

Vi väver in Bornholm och byter ut rimorden i BH till sjukhusord för att skapa en röd tråd i projektet

 

     

Analys/sammanställning lärande:

Vi ser att intresset och arbetet med sjukhusmiljö ger barnen förståelse för kroppen, vad som händer med kroppen om vi inte är rädd om den.

Barnen ges förutsättningarna för att utveckla sin förmåga att utforska samtala om naturvetenskap

     

Hur går vi vidare? Nästa steg?

     

Övrigt?

     

 

Analys och sammanställning

Avdelning:      

Datum:      

 

Vad är det barnen återkommer till? Undersöker? Frågar? Är intresserad av?

     

Vilket lärande pågår? Vad är det barnen försöker förstå?

     

Vilka frågor väcks hos oss pedagoger? Vad blir vi nyfikna på?

     

Vilken dokumentation gör vi utifrån detta?

     

Vad går vi vidare med som är undersökningsbart?

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: