Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Björnbäret v.11

Skapad 2021-03-15 07:25 i Påarps förskola Helsingborg
Förskola
I Innehåll nedan beskriver ni: Mål och syfte med er undervisning under kommande vecka. Koppla vilka läroplansmål ni planerar att sträva efter denna vecka (2-4 st kan vara rimligt, de ska vara synliga i lärloggen).

Innehåll

Mål:

Grupp 1: Utforska mönster och former

Grupp 2: Fortsätta fördjupningen i ordet mäta genom att bjuda in begreppet uppskatta

Grupp 3: Skapa vidare med magneterna, ta in enklare mönster för inspiration

 

 

Syfte:

Grupp 1: Återuppta formerna och även mönster, vi har medvetet pausat formerna för att ge utrymme till annat. Barnen visar fortfarande intresse för former därför ser vi nu ett bra tillfälle att återuppta detta tillsammans med mönster  som barnen tillsammans sen kan kategorisera. Läslyftet går även in på former i denna delen.

Grupp 2: Barnen ska få möjlighet till kunskap om ordet uppskattning  genom mätning, vad är uppskattning och hur gör man?

Grupp 3: Inspirera till kreativitet och samspel mellan barnen, benämner färger och former.

 

 

Kommande vecka reflekterar ni och analyserar för att kunna planera framåt. Veckan efter när ni med bild och text beskrivit barnen och barngruppens lärande går ni tillbaka till planeringen och använder följande frågor i:

Reflektion:

 • vad gick bra,
 • mindre bra,
 • vad fångade barnen,
 • vad behöver vi förändra.
 • är det något i vår pedagogroll vi behöver ändra på?

Analys:

 • varför blev det som det blev när vi gjorde som vi gjorde,
 • hur går vi vidare.

Både reflektion och analys ska vara tydligt kopplade till veckans mål och syfte.

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: