Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

v.11

Skapad 2021-03-15 07:31 i Mörarps förskola Helsingborg
Förskola
I Innehåll nedan beskriver ni: Mål och syfte med er undervisning under kommande vecka. Koppla vilka läroplansmål ni planerar att sträva efter denna vecka (2-4 st kan vara rimligt, de ska vara synliga i lärloggen).

Innehåll

Mål: Barnen visar fortsatt stort intresse för vårt vattentema. Förra veckans experiment ledde fram till nya insikter och funderingar. Vi går vidare men flyta/sjunka. Vi besöker vår naturruta och går vidare med de funderingar som uppstår. Matematiken vävs in i våra möten och de vardagliga situationerna. 

 

 

Syfte: Vi tar fram olika material för att pröva barnens hypoteser. De frågeställningar som uppstår följs upp. Syftet är att tydligt kunna visa på lärande och utveckling. Vi använder oss av olika material och experiment. Barnen väljer själva material. 

 

 

Kommande vecka reflekterar ni och analyserar för att kunna planera framåt. Veckan efter när ni med bild och text beskrivit barnen och barngruppens lärande går ni tillbaka till planeringen och använder följande frågor i:

Reflektion:

 • vad gick bra,
 • mindre bra,
 • vad fångade barnen,
 • vad behöver vi förändra.
 • är det något i vår pedagogroll vi behöver ändra på?

Analys:

 • varför blev det som det blev när vi gjorde som vi gjorde,
 • hur går vi vidare.

Både reflektion och analys ska vara tydligt kopplade till veckans mål och syfte.

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: