Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Räkne-Reza planering Kotten vt-21

Skapad 2021-03-15 08:38 i Dibber Skogsdungen Förskola Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
Räkne-Reza med de yngsta barnen

Innehåll

Dibbers planeringsmall för undervisning

1. Undervisningsplanering 

En undervisningsplanering ska besvara alla dessa frågor

 

 • Vad ska läras ut? Förmåga att använda matematik för att undersöka och reflektera. Förståelse för mätning och prepositioner.

 • Varför? Vi vill väcka nyfikenhet kring matematik. Vi vill ge barnen verktyg till ett sätt att beskriva och förstå sin omvärld genom matematiken. Utöka ordförrådet med matematiska termer.

 • Hur ska undervisningen genomföras? Använda matematiska termer såsom lång-kort, liten-stor, —lätt-tung. I den planerade undervisningen så kommer barnen att få vara i helgrupp och delade grupper utifrån vilken aktivitet som erbjuds. Det kommer även att ske spontana undervisningstillfällen under hela dagen, i exempelvis våra rutinsituationer.
 • Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? Barn/pedagoger använder tillsammans lärplattan för att dokumentera och reflektera. Dokumentation kommer att finnas synligt så att reflektion och samtal kan ske spontant under dagen.

 • För vem/vilka ska undervisningen genomföras? För alla barn i gruppen.

 • Av vem? Arbetslaget

 • Vad är målet med undervisningen? Se läroplansmålen nedan

   

  _____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

 

______________________________________________________________________________________

 

Kopplingar till läroplanen

 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: