Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

English-unit 9 Homes

Skapad 2021-03-15 08:31 i Gustavslundsskolan Helsingborg
Grundskola 8 Engelska
Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva.

Innehåll

Mål

Målet med undervisningen i engelska är att Du utvecklar din förmåga att:


- förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
- formulera dig och kommunicera i tal och skrift,
- använda språkliga strategier för att förstå och göra dig förstådd,
- anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
- reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

 

Undervisning och arbetsformer

Detta tränar vi genom att:


- lyssna på talad engelska från olika delar av världen
- skriva olika slags texter
- tala engelska så mycket så möjligt under lektionerna i större eller mindre grupper
- läsa olika texter
- uttöka ordförrådet genom att träna glosor och fraser, läsa och skriva texter

Bedömning

Du kommer att få visa din kunskaper och förmågor genom att vara aktiv på lektionerna, delta i samtal, berätta och skriva om dina tankar och åsikter. Dessutom får du visa dina kunskaper och förmågor i olika läxförhör och tester.

In this unit you will:

 • sharpen your reading skills
 • compare and contrast homes from around the world
 • discuss attitudes to homelessness
 • buy or sell a house
 • find out more about hi-tech homes
 • become a pronoun expert

In the test you willshow that you learnt:

 • Ord och fraser från Homes
 • Grammar - olika pronomen
 • Hörförståelse 
 • Läsförstålse

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  7-9
 • Olika sätt att söka, välja och värdera texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
  En  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  E 9
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
  En  E 9
 • Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  En  E 9
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
  En  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: