Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematikboken Gamma åk 6 - kapitel 5

Skapad 2021-03-15 08:40 i Söderfjärdsskolan Vaxholm Stad
Kapitel 1: Tal och räkning.
Grundskola 6 Matematik
Arbetsområde - Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder, • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp, • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter, • föra och följa matematiska resonemang, och • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Innehåll

Det här ska vi lära!

I det här arbetsområdet får du lära dig:

 • identifiera, namnge, konstruera och jämföra egenskaper hos geometriska objekt
 • känna igen, mäta och rita vinklar
 • om egenskaper, konstruktion och resonemang i symmetri
 • tolka och använda skala för förminskning och förstoring i vardagliga situationer
 • använda lämpliga prefix vid längdangivelser
 • metoder för att beräkna omkrets och area av vanliga polygoner
 • beräkna volymen av rätblock
 • förklara och motivera utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet

Begrepp vi ska arbeta med:

 • Sträcka
 • Romb
 • Symmetrisk figur
 • Skala
 • Omkrets
 • Area
 • Volym
 • Kub
 • Diagonal
 • Parallellogram

 Så här ska vi arbeta!

 • Vi kommer att ha genomgångar och diskussioner där du har möjlighet att visa din muntliga förmåga.
 • Vi kommer att ha lektioner där du får befästa dina kunskaper praktiskt.
 • Vi kommer att arbeta i Matematikboken Gamma utifrån olika nivåer.
 • Vi kommer att arbeta med den digitala matematikportalen.

Så här får du visa!

Du kommer att bedömas i det du presterar på lektionerna, både skriftligt och muntligt.

Du kommer också att bedömas i diagnoser och på prov.

Uppgifter

 • PP, Kap 4- Algebra och mönster

Matriser

Ma
Gamma kapitel 5

Du är osäker
Du är på god väg
Du är säker
Du kan identifiera, namnge, konstruera och jämföra egenskaper hos geometriska objekt.
Du kan känna igen, mäta och rita vinklar.
Du kan symmetrins egenskaper, konstruktion och resonemang.
Du kan tolka och använda skala för förminskning och förstoring i vardagliga situationer.
Du kan använda lämpliga prefix vid längdangivelser.
Du har metoder för att beräkna omkrets och area av vanliga polygoner
Ny aspekt
Du kan beräkna volymen av rätblock.
Du kan förklara och motivera utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: