Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsförståelse

Skapad 2021-03-15 09:35 i Vågbroskolan åk 4-9 Söderhamn
Grundskola F Svenska
Läsförståelse och boksamtal

Innehåll

Läsa en skönlitterär bok i grupp

Svara på frågor som visar att du förstått det du läst, kan läsa mellan raderna, resonera om innehåll

Boksamtal där du muntligt får dela dina tankar om boken

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Boksamtal

Boksamtal

Förståelse
Visar att du förstår innehållet.
Du drar slutsatser utifrån innehållet.
Du drar slutsatser med bra stöd i innehållet. Kopplar till egna erfarenheter.
Trovärdighet
Uttalar dig utan alltför stor tveksamhet.
Har argument för din ståndpunkt.
Har goda argument för din ståndpunkt och kan diskutera olika argument.
Engagemang
Du deltar aktivt i samtalet.
Du presenterar egna uppslag.
Du presenterar egna uppslag på ett intresseväckande sätt.
Samarbete
Du lyssnar de andra.
Du ger respons på kamraternas inlägg.
Du bygger vidare på kamraternas inlägg.
Röst/Hastighet
Du anpassar röstvolym och talhastighet så att framförandet blir relativt intressant och lätt att följa.
Du anpassar röstvolym och talhastighet så att framförandet blir intressant och lätt att följa.
Du anpassar röstvolym och talhastighet så att framförandet blir intressant och mycket lätt att följa.

Sv
Sv: Bokreflektion

Bokreflektion

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Åsikter och argument
Du har inte motiverat hur du har kommit fram till dina åsikter.
Du har enkla argument för hur du har kommit fram till dina åsikter.
Du har utvecklade argument för hur du har kommit fram till dina åsikter
Du har utvecklat dina argument genom att ta in egna och andras erfarenheter, förutom dina egna åsikter.
Resonemang
Du har ett resonemang som inte kan kopplas till ämnen, personer och händelser i boken.
Du har enkla och till viss del underbyggda resonemang kring ämnen, personer och händelser i boken.
Du har utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring ämnen, personer och händelser i boken.
Du har flera välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring ämnen, personer och händelser i boken.
Slutsats & perspektiv
Du har inga egna slutsatser.
Du har dragit egna slutsatser utifrån eget perspektiv.
Du har förankrat dina slutsatser utifrån egna erfarenheter, och har till viss del tagit in andras tänkande och tyckande.
Du har gjort en personlig analys där du även har tagit in andras tänkande och tyckande.

Språkligt innehåll

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Språk
Förståeligt och korrekt
Du kan med stöd skriva med enkel textbindning. Du kan med stöd anpassa ditt språk till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Du kan skriva med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Du kan skriva med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Du kan skriva med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: