Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Violens undervisningsplan vt 21

Skapad 2021-03-15 09:56 i 014641 Förskolan Fröhuset Stockholm Rinkeby-Kista
Förskola
Vi Ska jobba med "I sagornas värld" och har valt "Mamma Mu och Kråkan". I detta arbete ska vi få med allt!

Innehåll

 

Undervisningsplan Violen, slutgiltig version

 

 

 

Innehåll                          

 

1.Arbetslagets målbild om barnens förändrade kunnande

 

Matematik:

 

Alla tre-åringar ska kunna rabbla räkneramsan, upp till 10, både på svenska och ev modersmål. De yngre ska kunna räkneramsa upp till 3.

 

Alla barn ska kunna namnge/känna igen cirkel, triangel och fyrkant.

 

Barnen ska mäta t ex längd, vikt, hastighet, storlek och jämföra, ex stor-större-störst för de äldre och motsatsbegrepp tex. stor-liten för de yngre.

 

Barnen ska känna igen och till viss del använda de vanligaste prepositionerna; på, under, över, i, bakom, framför.

 

Språk:

 

Barnen ska kunna berätta om Mamma Mu och Kråkan, de yngsta säger några ord de äldre en (kortare eller längre) berättelse.

 

Barnen ska kunna lyssna på en hel bok, boken vald utifrån barnets förmåga och intresse.

 

De ska känna igen sitt och - de äldre - åtminstone några andras namn.

 

Barnen ska ”skriva” (låtsasskriva om barnet inte kan på riktigt) sitt namn, alltså förstå innebörden i verbet skriva (till skillnad från verbet rita)

 

Naturvetenskap:

 

Vi utgår ifrån vårt projekt om Mamma Mu och Kråkan. Barnen ska veta var kråkor och kor bor, vad de äter och varför är det viktigt att det finns kråkor och kor. Hur bajsar kråkor/kor? Hur dricker de/ hur får de tag på vatten?

 

Barnen ska känna igen olika årstider.

 

Fysisk aktivitet:

 

Barnen ska kunna stå på/hoppa ett ben.

 

Barnen ska klara av att klättra, balansera, hoppa över, gå under, gå genom en tunnel.

 

Delaktighet och inflytande:

 

Genom vi förändrar miljön så ökar barnens möjlighet till inflytande. Barnen ska veta vad de vill göra, alltså ha en plan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Läroplansmål att arbeta mot för att möta målbilden

 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att:

 

o   utveckla sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten          till sin kroppsliga och personliga integritet,

 

o   självständighet och tillit till sin egen förmåga,

 

o   nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära

 

o   fantasi och föreställningsförmåga,

 

o   motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förmåga att använda och förstå begrepp.

 

o   förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

 

o   intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier

 

o   intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap

 

o   både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska

 

o   förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning, tal, mätning

 

o   förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp

 

o   förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur

 

 

 

 Organisering av miljö och material för att nå målbilden

 

-så här organiserar vi vår miljö ute för att undervisningen ska stödja arbetet mot målbilden

 

Vi ska se till att plocka fram olika material och ha olika stationer för att stödja undervisningen utomhus.

 

Vi ska göra utflykter till tex olika lekplatser, till skogen och till fotbollsplanen för att nå våra mål.

 

 

 

-så här organiserar vi vår miljö inne för att undervisningen ska stödja arbetet mot målbilden.

 

Vi ska omorganisera vår inomhusmiljö för att bättre stödja arbetet mot målbilden och framförallt för att öka barnens inflytande och delaktighet.

 

Vi delar upp barnen i olika grupper, för att målbilden ska nås.

 

 

 

 

 

4.Så här ska vi arbeta med vårt förhållningssätt i undervisningen.

 

Vi ska vara nära barnen så att vi ser och hör barnen, så att vi vet vad som upptar dem.

 

Vi ska vara språkliga förebilder och uppmuntra barnen att utveckla sitt ordförråd och kommunikationsförmåga.

 

Vi tar till vara barnens tankar, teorier och hypoteser.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Aktiviteterna kopplat till målbilden

 

De aktiviteter ni väljer ska stödja barnens förändrade kunnande.

 

Vi börjar med att göra en tankekarta för att se vad barnen redan kan och vet om Mamma Mu och Kråkan i synnerhet och kor och kråkor i allmänhet.

 

Vi läser om Mamma Mu och Kråkan, lyssnar på, sjunger och hittar på sånger om dem. Vi berättar och pratar om Mamma Mu och Kråkan, kor och kråkor ”på riktigt”. Tittar på små filmer, dansar ko-danser och hoppar kråka, leker kor och kråkor, spelar lite teater. Naturligtvis ska vi även leka med vår egen Mamma Mu och Kråkan. De är med på varje samling.

 

Vi räknar allt som går att räkna i böckerna och pratar om olika mätbegrepp: Vi jämför vikt, hastighet, storlek mm. Vad är det för likheter mellan en kråka och en ko?

 

Vi ska bygga deras ”hem” när vi vet var de bor. Vi ska måla med Mamma Mus favoritfärger och med Kråkans favoritfärger. Vi ska göra kor och kråkor på olika sätt. Vi ska skriva Mamma Mu och Kråkan och kanske även till dem.

 

Vi ska ut och leta efter kråkor och barnen ska få fotografera dem.

 

Vi ska få med föräldrarna i projektet genom att skicka hem boken ”Kråkan säger nej” så att man kan läsa hemma också.  ”Ko” och ”kråka” är orden vi vill börja med att få på modersmålen.

 

Alla ska ”skriva” sitt namn på ett stort papper och under terminen arbetar vi vidare med skrivandet för att få se utvecklingen i slutet av terminen. Det ska bli intressant att se utvecklingen hos de yngsta barnen.

 

 

 

Mycket av detta görs på samlingen, där vi varje dag jobbar med att känna igen våra namn, räkna barn och allt möjligt annat. Jämför storlek, leker minneslekar, prepositionslekar och jobbar mest teoretiskt med formerna cirkel, triangel och fyrkant.

 

Vi spelar mycket spel med barnen och där kommer också mycket av detta in. Vi skapar, målar, dansar och har olika rörelseaktiviteter varje dag. Barnen sitter, efter att ha tvättat sig efter maten, och läser varsin bok och efter mellanmål innan vi går ut läser vi för barnen.

 

 

 

 

 

6. Det här ska vi fokusera på i våra observationer utifrån målbilden

 

Vi ska fokusera på hur de hur de räknar, mäter, läser, skriver, hur de lär sig om kråkor och kor och även deras grovmotoriska utveckling. Vi fokuserar på innemiljöns inverkan på barnens delaktighet och inflytande.

 

 

 

7. Vad behöver vi för nya kunskaper och kompetenser för att utmana oss själva och barnen i vårt arbete?

 

Vi behöver läsa på om kor och kråkor.

 

Böcker om hur att organisera inomhusmiljö.

 

 

 

8. Vilken litteratur kan vi och barnen behöva?

 

Sagoböcker om Mamma Mu, faktaböcker om kråkor och kor.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: