Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världsreligioner åk 6

Skapad 2021-03-15 10:01 i Wieselgrensskolan Helsingborg
Vi kommer att bekanta oss med de 5 stora världsreligioner: Kristendom, Judendom, Islam, Buddism och Hinduism.
Grundskola 6 Svenska Religionskunskap
Du ska kunna jämföra fakta om de olika religionerna. Vilka likheter finns? Vilka ritualer, heliga platser, böcker, symboler är förknippade med religionerna? Hur påverkas människorna och samhället av den religion som är i majoritet? Olika sätt att se på livet och moraliska frågeställningar kring rätt och fel lär du dig också om..

Innehåll

Varför gör du det här?

Genom undervisningen ska du bli uppmärksam på hur människor inom olika religiösa traditioner lever med och uttrycker sin religion och tro på olika sätt. Du ska vidare ges förutsättningar att kunna analysera och ta ställning i etiska och moraliska frågor. 

Vad behöver du lära dig?

 • baskunskaper om några av världsreligionernas heliga platser, ritualer och regler.
 • att kunna beskriva världsreligionernas viktigaste grundtankar och skrifter.
 • att kunna diskutera vad som är rätt och fel i vardagen och vad det kan betyda att göra bra saker för andra.

Hur gör du?

 • titta på filmer,
 • diskutera i mindre grupper,
 • läsa och anteckna fakta,
 • enskilt arbete, redovisa skriftligt och muntligt

 

Det här kommer att bedömas:

Jag kommer att bedömma din förmåga:

 

 • att jämföra likheter och skillnader mellan religionerna 
 • att beskriva världsreligionernas viktiga tankar
 • att visa kunskap på några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsreger som hör till världsreligionerna.
 • att kunna föra resonemang om likheter och skillnader mellan några olika religioner.
 • att föra resonemang om identitet och livsfrågor
 • att söka fakta, värdera källors trovärdighet och sammanfatta den insamlade informationen

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Begreppen religion och livsåskådning.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6
 • Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning.
  Re  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6

Matriser

Re Sv
Religion

E
C
A
Baskunskaper
Du har baskunskaper om några av världsreligionernas heliga platser eller rum, ritualer och regler. Du diskuterar på ett enkelt sätt om likheter och skillnader mellan några olika religioner.
Du har goda kunskaper om några av världsreligionernas heliga platser eller rum, ritualer och regler. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt om likheter och skillnader mellan några olika religioner
Du har mycket goda kunskaper om några av världsreligionernas heliga platser eller rum, ritualer och regler. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt om likheter och skillnader mellan några olika religioner
Världens religioner
Du beskriver hur världsreligionernas viktiga tankar, skrifter, uttryck och handlingar hänger ihop med varandra på ett enkelt sätt.
Du beskriver hur världsreligionernas viktiga tankar, skrifter, uttryck och handlingar hänger ihop med varandra på ett utvecklat sätt.
Du beskriver hur världsreligionernas viktiga tankar, skrifter, uttryck och handlingar hänger ihop med varandra på ett väl utvecklat sätt.
Skandinaviska religioner
Du kan beskriva några viktiga kännetecken fornskandinavisk och samisk religion. Du ger exempel på hur man kan se fornskandinavisk religion i samhället.
Du kan beskriva några viktiga kännetecken fornskandinavisk och samisk religion. Du ger exempel på hur man kan se fornskandinavisk religion i samhället.
Du kan beskriva några viktiga kännetecken fornskandinavisk och samisk religion. Du ger exempel på hur man kan se fornskandinavisk religion i samhället.
Högtider och traditioner
Du kan beskriva några kristna högtider och traditioner. Du jämför på ett enkelt sätt kristendomens betydelse för kultur och samhälle förr och nu.
Du kan beskriva några kristna högtider och traditioner. Du jämför på ett utvecklat sätt kristendomens betydelse för kultur och samhälle förr och nu.
Du kan beskriva några kristna högtider och traditioner. Du jämför på ett välutvecklat sätt kristendomens betydelse för kultur och samhälle förr och nu.
Förmåga att hantera information
Använda olika källor
Du kan använda historiska källor för att dra enkla slutsatser om hur människor lever. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur källorna kan användas.
Du kan använda historiska källor för att dra enkla slutsatser om hur människor lever. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur källorna kan användas.
Du kan använda historiska källor för att dra enkla slutsatser om hur människor lever. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur källorna kan användas.
Tro
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur frågor om livet beskrivs i olika situationer och vad tro kan betyda för olika människor.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur frågor om livet beskrivs i olika situationer och vad tro kan betyda för olika människor.
Du kan diskutera på ett mycket utvecklat sätt hur frågor om livet beskrivs i olika situationer och vad tro kan betyda för olika människor.
Rätt och fel
Diskutera och fundera på vad som är rätt och fel.
Du kan diskutera på ett enkelt sätt vad som är rätt och fel i vardagen och vad det kan betyda att göra bra saker för andra. Du kan diskutera på ett enkelt sätt vad som är rätt och fel i vardagen och vad det kan betyda att göra bra saker för andra.
Du kan diskutera på ett bra sätt vad som är rätt och fel i vardagen och vad det kan betyda att göra bra saker för andra. Du kan diskutera på ett bra sätt vad som är rätt och fel i vardagen och vad det kan betyda att göra bra saker för andra.
Du kan diskutera på ett mycket bra sätt vad som är rätt och fel i vardagen och vad det kan betyda att göra bra saker för andra. Du kan diskutera på ett mycket bra sätt vad som är rätt och fel i vardagen och vad det kan betyda att göra bra saker för andra.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: