Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia v 11-13 Kalla kriget

Skapad 2021-03-15 10:11 i Tråsättraskolan Österåker
Grundskola 9 Historia
Vi kommer under vecka 11-13 Arbeta med mellankrigstiden.

Innehåll

Planering:

V 11. Introduktion efterkrigstiden. Koreakriget och Vietnamkriget.

V.12 Kalla kriget

V.13 Film

 

Efter avslutat område bör du kunna:

 

  • Några orsaker till det kalla kriget

  • Några viktiga konflikter/händelser under perioden

  • Några konsekvenser av det kalla kriget

 

Arbetssätt:

Vi kommer att arbeta omväxlande med presentationer, film och eget arbete. Bedömningsuppgift v. 13

 

Matriser

Hi
Andra världskriget

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Du skall ha kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter från mellankrigstiden och andra världskriget
  • Hi  E 9
  • Hi  C 9
  • Hi  A 9
Kunna redogöra för start och slutdatum för andra världskriget. Kunna redogöra för de två olika allianserna. Kunna redogöra för någon händelse under andra världskriget.
Kunna redogöra för start och slutdatum för andra världskriget. Kunna redogöra för de två allianserna och resonera om varför de allierade sig med varandra. Kunna redogöra för några viktiga händelser under andra världskriget i någorlunda kronologisk ordning. Kunna resonera om varför dessa händelser var viktiga för krigets förlopp.
Kunna redogöra för start och slutdatum för andra världskriget. Kunna redogöra för de två allianserna och resonera om varför de allierade sig med varandra. Kunna redogöra för flera viktiga händelser under andra världskriget i kronologisk ordning. Kunna redogöra för orsaker till flera viktiga händelser och resonera om varför dessa var viktiga för krigets förlopp.
Ny aspekt
Du för underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av mellankrigstiden, andra världskriget och förintelsen.
Resonera om någon orsak till och konsekvens av andra världskriget och förintelsen. Resonemanget underbyggs med något historiskt exempel.
Resonera utvecklat om några orsaker till och konsekvenser av andra världskriget och förintelsen. Resonemanget underbyggs med några historiska exempel. I resonemanget visas hur några orsaker hänger ihop.
Resonera utvecklat om flera orsaker och konsekvenser till andra världskriget och förintelsen. Resonemanget underbyggs med flera historiska exempel. I resonemanget visas hur några orsaker hänger ihop och förstärker varandra.
Ny aspekt
Förklarar hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Redogör för hur människor påverkades av börskraschen, depressionen och förintelsen. Använd begreppen villkor och värderingar.
Ny aspekt
Undersöka utvecklingslinjer inom politik och levnadsvillkor och beskriver då samband mellan olika tidsperioder. Anger tänkbar fortsättning på utvecklingslinjer och motiverar ditt resonemang med underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Beskriv hur någon konsekvens av andra världskriget/förintelsen har påverkat vår tid idag. Resonera om hur du tror detta kommer att förändras/påverkas i framtiden.
Beskriv hur någon konsekvens av andra världskriget/förintelsen har påverkat vår tid idag. Resonera om hur du tror detta kommer att förändras/påverkas i framtiden med underbyggda hänvisningar till krigstiden och nu. Använd antingen begreppet kontinuitet eller förändring i ditt resonemang.
Beskriv hur några konsekvenser av andra världskriget/förintelsen har påverkat vår tid idag. Resonera om hur du tror detta kommer att förändras/påverkas i framtiden med underbyggda hänvisningar till krigstiden och nu. Använd begreppen kontinuitet och förändring i dina resonemang.
Ny aspekt
Använder historiska begrepp
Du använder något historiskt begrepp i dina resonemang
Du använder några historiska begrepp i dina resonemang
Eleven använder genomgående historiska begrepp på ett korrekt sätt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: