Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering Fysik

Skapad 2021-03-15 10:22 i Katarina Norra skola Stockholm Grundskolor
Grundskola F Fysik

Innehåll

LPP: Elektricitet & Magnetism

Ämne: Fysik

Termin: VT21
Årskurs:8

 

 

Varför?

Elektriciteten flödar överallt omkring oss: I ledningarna som får våra lampor att lysa, spisar att värma och kylskåp att kyla. I motorerna som driver tåg, elvispar och elbilar. I kretsarna i våra datorer och mobiltelefoner. (Och i nervtrådarna i våra kroppar.)

Den är helt nödvändig för att vårt moderna samhälle ska fungera.

Elektriciteten har också en oskiljaktig partner i magnetismen. Den är inte bara en fiffig sak för att hålla lappar på plats på våra kylskåp och få kompasser att peka åt rätt håll. Den är också nödvändig för att vi ska kunna skapa elektricitet i våra kraftverk, och för att vi ska kunna använda elektricitet för att sätta saker i rörelse.

 

Genom undervisningen i ämnet fysik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

• använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,

• genomföra systematiska undersökningar i fysik, och

• använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

(ur syfte och förmågor LGR 11)

 

Vad?

Tillsammans lär vi oss om:

     Sambanden mellan spänning, ström, resistans och effekt i elektriska kretsar och hur de används i vardagliga sammanhang.

     Sambandet mellan elektricitet och magnetism och hur detta kan utnyttjas i vardaglig elektrisk utrustning.

     Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.

 (ur centralt innehåll LGR 11)

 

 

 

 

 

Preliminär veckoplanering

(sidhänvisningar till Spektrum Fysik, fjärde upplagan)

 

v. 11

Lektion 1: Spänning och ström (s. 48-53)

Begrepp: elektron, elektrisk laddning, statisk elektricitet, spänning (volt), ström (ampere), elektrisk krets, ledare, isolator

 

Laboration – Elektriska kretsar (s. 56-60)

Begrepp: kopplingsschema, seriekoppling, parallellkoppling

 

Lektion 2: Strömmen möter motstånd (s. 61-63)

Begrepp:  glödtråd, resistans, resistor, fast resistor, variabel resistor

 

v. 12

Lektion 1: Ohms lag (s. 220-224)

Begrepp: ohm, ohms lag

 

Laboration – Mer kopplingsövningar

 

Lektion 2: Magnetism (s. 225-229)

Begrepp: nordände och sydände, influens, magnetfält, fältlinjer

 

v. 13

Lektion 1: Elektromagneter (s. 230-233)

Begrepp: spole, elektromagnet, tumregeln

 

Laboration - Hur fungerar en ringklocka?

 

Lektion 2: Elmotorn och elgeneratorn (s. 236-241)

Begrepp: elektrisk motor, induktion, generator, likström, växelström

 

v. 15

Lektion 1:  Ledigt

 

Laboration – Induktion och Generator

 

Lektion 2: Transformatorn (s. 242-245)

Begrepp: transformator, transformera upp, primärspole, sekundärspole

v. 16

Lektion 1:  Elsäkerhet (s. 64-68)

Begrepp: kortslutning, säkring, propp, överbelastning, skyddsjordning, jordfelsbrytare

 

Laboration:

 

Lektion 2: Repetition

 

v. 17

                  Lektion 1: Repetition

 

                  Onsdag -  Prov

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: