Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering Stjärnan v. 11-16

Skapad 2021-03-15 10:52 i Lindens förskola Alingsås
Förskola
•Väcka barnens intresse för naturens förändringar under våren • Fortsätta att arbeta med bokstäver, ljud och uppmuntra till skrivning • Väcka engagemang för kapprumsbiblioteket • Utveckla boksamtalen • Fortsatt fokus på kompisskap och relationer och hur vi är mot varandra

Innehåll

Vi kommer på olika sätt att fortsätta att arbeta med en bokstav i veckan och på ett lekfullt sätt utforska ljuden. Sång, skapande och rörelse blir också ett arbetssätt.

Bokssamtalen är i full gång och vi kommer att försöka ställa fler utmanande frågor till barnen och även koppla skapande till detta.

Kapprumsbiblioteket tänker vi ska vara igång inom någon vecka.

V. 11 uppmärksammar vi världsdagen för Down’s syndrom och alla människors lika värde den 21 mars genom att ” rocka sockorna”; vi sjunger sången med TAKK, vi målar olika sockor och vi tar på oss själva olika sockor.

I takt med att våren kommer så uppmärksammar vi de olika vårtecknen i naturen. Vi ska börja gå på utflykt när tillfälle ges.

Vi kommer att skapa sjunga och leka utifrån våre, och vi kommer att odla bla tomater. I samband med det kommer vi in på hur  det går till när något växer och vad som behövs.

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • samverka i arbetet med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och kränkande behandling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: