👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Eget träningspass VT 22

Skapad 2021-03-15 11:25 i Vifolkaskolan 7-9 Mjölby
Grundskola 7 – 9 Idrott och hälsa
Planera, genomföra och utvärdera eget träningspass.

Innehåll

- Uppgiftsbeskrivning:

 

Du ska genom en träningsplanering samt ett praktiskt genomförande visa hur du kan träna din styrka och kondition. 

 

Efter genomfört träningspass ska var och en göra en skriftlig utvärdering. I denna ska du använda dig av ord/begrepp/kunskap som finns i idrottsboken.

 

Ni kommer att få ca 2 lektioner till att planera träningspasset. Träningspasset ska vara cirka 40 min långt och ska involvera delar som tränar eran kondition, styrka och rörlighet. Därefter delar du din träningsplanering med mig. Tänk på att alla i klassen ska genomföra sitt träningspass samtidigt, därför behöver du planera så du använder en så liten yta som möjligt.

 

Utvärderingen av träningspasset görs sedan lektion 4. 

 

- Bedömning: Uppgiften bedöms utifrån tre delar: 

 1. Planering 

 2. Praktiskt genomförande

 3. Utvärdering

Uppgifter

 • Uppgiften: Eget träningspass

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  7-9
 • Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan.
  Idh  7-9
 • Att sätta upp mål för fysiska aktiviteter, till exempel förbättring av konditionen.
  Idh  7-9
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer.
  Idh  7-9
 • Arbetsställningar och belastning till exempel vid fysiska aktiviteter och förebyggande av skador, genom till exempel allsidig träning.
  Idh  7-9

Matriser

Idh
Matris Träningspass

F
E
C
A
Rörelse
- Aktivt deltagande i undervisningen - Förmåga att planera och genomföra ett träningspass. -Hur du tränar och utövar dina rörelser i de olika aktiviteterna.
Du kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar dina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget.
Du kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar dina rörelser relativt väl del till aktiviteten och sammanhanget.
Du kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar dina rörelser väl till aktiviteten och sammanhanget.
Utvärdera och resonera
- Förståelse för olika ord och begrepp som beskriver träning och hälsa - Förståelse och kunskap om träningslära
Du kan på ett huvudsak fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter. Du kan utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur aktiviteterna påverkar din hälsa och den fysiska förmågan.
Du kan på ett relativt väl sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter. Du kan utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra utvecklande och relativt väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna påverkar din hälsa och den fysiska förmågan.
Du kan på ett väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter. Du kan utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra välutvecklande och väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna påverkar din hälsa och den fysiska förmågan.