Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SV/ÅK 2/Instruerande text

Skapad 2021-03-15 15:42 i Katarina Södra skola Stockholm Grundskolor
Planering av arbete med instruerande texter ål 2.
Grundskola 2 Svenska Svenska som andraspråk
Vi kommer att arbeta med att läsa och skriva instruerande texter.

Innehåll

 

ARBETSSÄTT

 

Vi arbetar med läromedlet ZickZack, (Läsrummet kapitel 5 samt Skrivrummet kapitel 5). Vi läser och går igenom olika typer av texter för att konkretisera innebörden av en instruerande text. Du ska tillsammans med klassen och på egen hand planera och skriva en instruerande text.

 

Vi kommer att arbeta med verb på olika sätt såsom lekar, filmer och övningar. Samt övningar på Bingel som är kopplade till läromedlet ZickZack.

 

Innehåll

Detta avsnitt kommer att handla om instruerande texter, hur man läser och följer en instruerande text samt skriver en. 

 

 Mål

Att kunna läsa en enkel instruerande text och förstå vad du ska göra.

Att kunna skriva en enkel instruktion, som någon annan ska kunna läsa och följa.

Att använda enkla skrivregler på rätt sätt med stor bokstav och punkt. 

Arbetssätt

 •  Elevaktiva genomgångar
 •  E P A- modellen
 •  Enskilt arbete
 •  Helklass 

 

Begrepp att kunna

Instruktion, instruerande. 

Bedömningsunderlag

 •  Delta aktivt på lektionerna
 •  Delta aktivt i par och grupparbetena
 •  Skriva en enkel instruerande text.
 •  Skriva en instruerande text tillsammans med dina klasskamrater. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.
  Sv  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: